h

Buurtbijeenkomst Sint Nicolaas- en Sint Jacobsplantsoen

26 januari 2006

Buurtbijeenkomst Sint Nicolaas- en Sint Jacobsplantsoen

Donderdagavond 2 februari vindt een buurtvergadering plaats van bewoners van het St. Nicolaasplantsoen en het St. Jacobsplantsoen. De SP wil graag met bewoners overleggen hoe de kwestie van het tuinfonds opgelost moet worden. Ook de BCW is uitgenodigd om een toelichting te geven.

Bewoners van de plantsoenen betalen momenteel voor het "Tuinfonds". Bij elkaar bijna 10.000 Euro per jaar. De Hoge Raad bepaalde in oktober 2005 dat bijdragen voor een tuinfonds niet rechtmatig zijn, als het openbaar groen
betreft dat, "vrij toegankelijk is met een open karakter".
De BCW was tot op heden van mening dat dit niet van toepassing was voor het Nicolaas- en Jacobsplantsoen. De woningstichting heeft inmiddels echter al toegezegd de zaak aan de Huurcommissie voor te willen leggen.

De SP wil het liefste meteen van het tuinfonds af: "Openbaar groen is openbaar groen. Of dat nou in Parijsch, de Hond, of hier bij de plantsoenen is. Er is toch al niet zoveel groen in dit deel van Achter de Poort, waar wel de drukke Wethouder Schoutenstraat vlak langs gaat. Waarom zouden bewoners dan ook nog een keer uit eigen zak voor zo'n tuinfonds moeten betalen?" Behalve over het tuinfonds kunnen ook andere onderwerpen over het wonen aan de plantsoenen aan de orde komen. Donderdagavond 2 februari in het Trefpunt. Aanvang 20.00 uur.

Voor de tekst van de uitnodiging aan de bewoners klik hier

U bent hier