h

SP bewonersbijeenkomst Parijsch en Goilberdingen

19 februari 2006

SP bewonersbijeenkomst Parijsch en Goilberdingen

Wanneer komen er eindelijk fatsoenlijke nieuwe ontsluitingswegen in Parijsch? En hoe staat het met de verkeersveiligheid in buurten en de sportvoorzieningen? Maandagavond 27 februari belegt de SP een bijeenkomst in het SWOC-gebouw aan de Hoge Prijs. Voorafgaand aan de raadsverkiezingen stelt de partij Culemborgers graag in de gelegenheid toekomstige SP-raadsleden te vertellen wat er aan de hand is in de wijken en met hen in discussie te gaan. Daarbij kunnen alle onderwerpen aan de orde komen.

Stuur de SP om een boodschap
Zaterdag 25 februari staat de SP met de kraam op winkelcentrum Parijsch. SP-ers zijn die hele dag in de weer om mensen om een mening over de wijk te vragen. Wat zijn de belangrijkste pluspunten in de wijk en wat moet beter in
Goilberdingen en Parijsch? De reacties op straat zijn het uitgangspunt voor de bijeenkomst van 27 februari.
Op de SP-kraam is verder natuurlijk alle informatie verkrijgbaar. Extra attractie is Madame Gré. Zij vertelt u wat er in de politieke sterren geschreven staat.

Verkeersproblemen actueel
Voorjaar 2004 stelde de raad het verkeersplan voor Culemborg West vast. Het College is er echter nog niet in geslaagd, twee ontsluitingswegen voor de wijk aan te leggen, zoals de raad al twee jaar geleden als opdracht heeft meegegeven. Met verbazing heeft de SP-fractie kennis genomen van het aanvankelijk in beslotenheid genomen besluit van het college, zonder overleg met bewoners, om het doorgaande verkeer voortaan langs de scholen aan de Prijsseweg te leiden en door de woonbuurt aan de Belle van Zuylenlaan.
"Je kunt op je vingers natellen, dat dit allemaal niet gaat werken. En ondertussen wordt de rotonde ook nog opengebroken. Niet in de vakantie, maar nu meteen. Leidt dit niet tot een verkeersinfarct? Prognoses over verkeersbewegingen ontbreken.
Ondertussen wrijven de advocaten zich in de handen. Ellenlange procedures dreigen", aldus SP-raadslid Oosterlaak. "Voor zover dat mogelijk is zo vlak voor de verkiezingen, gaan we demissionair VVD-wethouder Wichgers uiteraard aanspreken op dit staaltje wanbestuur."

Let op: De aanvang van de bijeenkomst is 20.30 uur! Maandagavond 27 februari, SWOC, Johanna Naberstraat 7A.

U bent hier