h

Een eigen huisartsenpost voor de avonduren en weekenden is noodzakelijk

25 januari 2006

Een eigen huisartsenpost voor de avonduren en weekenden is noodzakelijk

In Culemborg dient er voor de avonduren en weekenden een huisartsenpost te zijn. Voor een stad als Culemborg met een regionale functie voor omliggende dorpen als Asch, Beesd, Beusichem, Everdingen en Zoelmond zou dat een normale zaak moeten zijn. De realisatie van een eigen huisartsenpost staat dan ook hoog genoteerd in het verkiezingsprogramma van de SP.

De huisartsenpost in Tiel is letterlijk te ver weg. Dat blijkt onder andere uit de resultaten van een SP-onderzoek na de opening van de post. De conclusies uit het zwartboek spreken boekdelen. Veel mensen ervaren de afstand naar de huisartsenpost als te groot. Men is te lang onderweg naar Tiel. Soms ontbreekt het vervoer en is men geheel afhankelijk van de welwillendheid van buren of moet men gebruik maken van een dure taxi. En men vindt dat de huisartsenpost te weinig weet van de voorgeschiedenis van patiënten.
Ook tijdens spreekuren van de SP-Hulpdienst en tijdens bijeenkomsten die de partij over de gezondheidszorg organiseert, komen er regelmatig klachten over de huisartsenpost.

Volgens kandidaat-raadslid en verpleeghuisarts Pieter van Dijk is dat logisch: “Voor de meeste mensen is het idee alleen al heel vervelend. Als er iets met jezelf of een familielid is, dan wordt het moeilijker om er buiten kantooruren een arts bij te halen. De SP wil dan ook dat er in overleg met de huisartsen uit Culemborg en directe omgeving, andere zorgaanbieders en de zorgverzekeraars wordt gewerkt aan de realisatie van een eigen huisartsenpost in Culemborg.”
De gemeente voert sinds kort een actief beleid op het gebied van de gezondheidszorg. Zo heeft zij een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het gezondheidscentrum in Culemborg-West (Parijsch). Die actieve rol moet de gemeente naar de mening van de SP blijven vervullen. De gezondheidszorg in Culemborg was jarenlang een ondergeschoven kindje. De SP is blij met de toenemende steun van de overige partijen voor zaken als de 24 uurs-ambulancepost, preventieve gezondheidsmaatregelen en versterken van de Eerste Lijn. Naast een huisartsenpost is ook van belang dat de gemeente nagaat of en hoe de tandartszorg in Culemborg de komende jaren gegarandeerd kan worden.
Het is het goed recht van de VVD om een enquete te houden over de huisartsenpost, zoals dat al eerder door de SP gedaan is. We hopen dat zo vlak voor de verkiezingen de VVD door de bocht zal gaan en zich net als de SP duidelijk uit zal spreken om hieraan te werken. Aan de gemeente mag het niet liggen!

U bent hier