h

SP doet niet mee aan besloten overleg Parijsch

11 februari 2006

SP doet niet mee aan besloten overleg Parijsch

SP-fractievoorzitter Oosterlaak nam geen deel aan het besloten "seniorenoverleg" over de voortgang van de onderhandelingen binnen de CV-Parijsch. Wethouder Jacobs (PvdA) had de fractievoorzitters uitgenodigd om achter gesloten deuren bijgepraat te worden waarom de onderhandelingen tussen de gemeente en projectontwikkelaar Mourik niet opschieten.

Philip Oosterlaak: "De openbaarheid van bestuur is hierbij aan de orde. Ik hou helemaal niet van dit soort onderonsjes. In beslotenheid krijg je dan te horen dat het een moeizaam proces is en dat er hard aan gewerkt wordt. Ik kan daar helemaal niks mee. De raad heeft duidelijk genoeg aangegeven wat de uitgangspunten bij de onderhandelingen zijn over Parijsch. Voldoende groen en voldoende sociale woningbouw. Ofwel er is nu iets te melden dat de hele gemeenteraad of de hele stad moet weten, ofwel er is echt een reden voor beslotenheid. Maar toen ik vroeg of er echt iets aan de hand is, kreeg ik geen antwoord. Dan hoef ik als SP-fractievoorzitter even geen besloten informatie."

Overigens is de SP heel ontevreden dat de onderhandelingen in de CV zo lang duren. De wegenaanleg in Culemborg-West schiet niet op en in heel 2005 is niet één sociale woning gebouwd. Het verzamelen van informatie over Parijsch en het bijsturen van de plannen door het nieuwe college duurt nu al weer ruim een jaar.
"Niemand lijkt haast te hebben. Ik zie even niet in hoe woningzoekenden daarmee geholpen worden", aldus Philip Oosterlaak. Tijdens de raadsvergadering kreeg de SP overigens wel steun van de overige fracties over de trage voortgang van het stadsvernieuwingsproject in Terweijde.

U bent hier