h

Twee burgemeesters? Daar zwijgt de politiek in Culemborg liever over!

15 februari 2006

Twee burgemeesters? Daar zwijgt de politiek in Culemborg liever over!

Merkwaardig. Hoe komt Culemborg aan twee burgemeesters? Is eentje niet genoeg? Over sommige zaken hoor je de Culemborgse politiek niet. Met reden! PvdA, VVD, GroenLinks en D66 hebben weinig om trots op te zijn, nu steeds duidelijker wordt wat de gevolgen van het besluit zijn om in oktober 2004 een compleet college van burgemeester en wethouders naar huis te sturen. De crisis, die niet nodig was, veroorzaakt nog steeds allerlei onnodige kosten. En wie betaalt dat? Juist. U en ik.

De vaart is ondertussen overal uit. De wegenaanleg, de woningbouw, het opknappen van sportvelden, enz. En de raad wast de handen nog steeds in onschuld. Tijd om aan vooravond van de raadsverkiezingen de balans op te maken. Oordeelt u zelf.
(door SP-fractievoorzitter Philip Oosterlaak)

De bestuurscrisis
Eind 2004 trok de PvdA de stekker uit het meest progressieve college dat Culemborg sinds jaren kende. Na de verkiezingen 2002 werd een college van CDA/SP/PvdA gevormd. SP-wethouder Burger ging met zijn collega’s daarbij hard aan de slag. Meer sociale woningbouw, aandacht voor sociale regelingen, opschonen van de gemeentelijke financiën, oplossingen voor slepende kwesties als de Kapel, de wegen in Culemborg West, de Atletiekbaan, het tekort aan huisartsen (een nieuw medisch centrum in Parijsch), enzovoorts.
Te mooi om waar te zijn? Misschien wel, want de PvdA besloot het college naar huis te sturen. Samen met de oppositie, VVD/GL/D66, werd een motie van wantrouwen ingediend tegen het eigen college. Aanleiding was de commotie rond het stedelijke vernieuwingsproject in de Nieuwstad, de hoge voorbereidingskosten en de vraag in hoeverre een PvdA-wethouder daar consequenties uit zou moeten trekken.
Een onafhankelijk onderzoek van Berenschot in opdracht van de raad toonde enkele maanden echter aan dat deze crisis waarbij het gehele college naar huis werd gezonden, totaal onnodig was.

De crisis van de PvdA
De PvdA in Culemborg maakt de afgelopen jaren een vrije val door. Bij de verkiezingen 2002 haalde de partij een historisch laag resultaat. Slechts 17% van de stemmen. De partij had geruime tijd geen afdelingsbestuur.
Fractievoorzitter Bert Welle stapte op. De PvdA-wethouder meldde zich ziek met een ernstige ziekte. PvdA-burgemeester mevrouw van Vugt-Toonen kon moeilijk door één deur met de nieuwe PvdA-fractievoorzitter Spithoven. En veel leden herkenden zich niet meer in de partij. "Teveel eigenwijze PvdA-ers bij elkaar", concludeerde het dagblad Rivierenland, dat een hoofdartikel aan de crisis in de PvdA besteedde. De PvdA zelf heeft tot nog toe geen bevredigende toelichting gegeven waarom men de vlucht naar voren koos en het eigen college zonder reden naar huis stuurde.

Twee burgemeesters?
Ruim een jaar geleden kwam waarnemend burgemeester Moree in Culemborg. Dit omdat de meerderheid van de raad niet één of meerdere wethouders, maar het complete college naar huis stuurde, inclusief burgemeester mevrouw Toonen. Maar "naar huis" betekent niet dat de burgemeester uit dienst is. Nog steeds is mevrouw Toonen de officiële burgemeester van Culemborg! En ze staat dan ook gewoon op de loonlijst. Ondertussen is nog steeds onduidelijk of betrokkene ontslag kan krijgen (zijn daar eigenlijk wel redenen voor?), hoe het precies met wachtgelden zit of op wat voor andere manier er een eind kan of moet komen aan haar burgemeesterschap.
Waarnemend burgemeester Moree vervult een groot aantal taken ondertussen met verve. Maar het is natuurlijk vreemd dat er nog steeds een beroep op hem gedaan wordt. Hij zou hier immers in eerste instantie maar voor een half jaar zijn.
Of Culemborg binnenkort een nieuwe burgemeester krijgt, daarover is ondertussen nog niks officieel bekend. Een benoemingsprocedure neemt echter sowieso een half jaar in beslag.
De wachtgelden lopen ondertussen op. Niet alleen voor de burgemeester, maar ook voor ex-wethouders. Enkele maanden geleden, bij de najaarsnota 2005, moest 8 euroton bijgeboekt worden voor het fonds waaruit ex-bestuurders betaald worden. Kassa!

Nieuw college bakt er weinig van
In Culemborg ligt ondertussen van alles stil. D66-wethouder Stegeman komt al ruim een jaar geen stap verder met de vernieuwing van sportcomplexen.
GL-wethouder Greven stopte plotseling de steun voor de stadsbus.
PvdA-wethouder Jacobs komt niet vooruit met de wijk Parijsch en de onderhandeling met projectontwikkelaar Mourik. VVD-wethouder Wichgers traineert de uitvoering van elk verkeersplan. Dit alles kwam het college op stevige kritiek van de SP te staan.

En nu, verkiezingen!
Normaal gesproken zegt een college dat men graag ook na de verkiezingen door wil gaan. Men wil graag "het karwei afmaken". Men vermeldt trots wat er bereikt is. En men belooft gouden bergen voor de komende jaren.
In Culemborg niets van dat alles. Het is merkwaardig stil. Angstig wacht men de uitspraak van de kiezers af. En hoopt dat het mee zal vallen. Ondertussen probeert het college nog snel over het graf heen te regeren door bijvoorbeeld besluiten te nemen over het al dan niet afsluiten van wegen, zonder dat men de moeite neemt met omwonenden te overleggen.

Volgens de SP moet het de komende tijd anders. Het Culemborgs bestuur moet er voor uw belangen zijn. Culemborg verdient beter. De SP biedt een duidelijk alternatief. De keus is op 7 maart aan de kiezer!

U bent hier