h

Rekeningen Casema in orde?

8 februari 2006

Rekeningen Casema in orde?

De Culemborgse kabel werd onlangs opgekocht door Casema. Culemborgers attendeerden de Hulpdienst van de SP erop, dat zij nog geen rekening ontvangen hadden. Bij andere gebruikers worden niet thuis te brengen bedragen van de giro/bank afgeschreven en ontbreekt een specificatie.

De SP hoort graag meer ervaringen. Hebt u een rekening ontvangen? Is er bij u geld afgeschreven? Kunt u nagaan waarvoor? Hebt u contact op proberen te nemen met Casema? Bent u te woord gestaan? Wat was de reactie? Svp kopietjes bijvoegen!

De ervaringen kunnen gestuurd worden naar de SP Havendijk 2, of naar sp.culemborg@tomaatnet.nl. U kunt ook zaterdagmorgen bij de SP Hulpdienst een vragenformulier invullen en uw reactie geven.

De SP is van plan eventuele klachten te bundelen en zo nodig hierover in gesprek te gaan met Casema en de gemeente.

U bent hier