h

Nieuws van de afdeling

6 januari 2016

Red de Thuiszorg Rivierenland

Foto: SP

De 10 gemeenten in Rivierenland hebben forse bezuinigingen op de thuiszorg doorgevoerd. Hierdoor krijgen cliënten te maken met een fors aantal uren minder thuiszorg. Cliënten krijgen van de gemeente, vaak zonder gedegen onderzoek minder zorg toegewezen. Hierdoor komen zorgbehoevende cliënten in de problemen. Het betekent ook dat thuiszorgmedewerkers in minder tijd (nog) meer doen en dat ook nog eens voor 20 tot 30% minder loon. Dit kan niet en mag niet! De vaak oudere inwoners en hun familie en andere mantelzorgers weten vaak niet dat het mogelijk is met succes bezwaar te maken tegen de beschikking van de gemeente. 

Lees verder
18 december 2015

SP betreurt rellen in Geldermalsen

Het is bijna te erg voor woorden wat er woensdagavond in Geldermalsen gebeurde. Een raadsvergadering die niet door kon gaan omdat ME en relschoppers elkaar te lijf gingen. Politici en hun gezinsleden die bedreigd worden met geweld. Je vraagt je dan af hoe dit kan gebeuren in het anders zo rustige Geldermalsen, een plaatsje met 11000 inwoners.

Lees verder
8 december 2015

We Gaan Het (Echt) Doen!

Foto: SP

Dan was er zaterdag, 28/11, eindelijk het lang verwachte 21e  SP-congres in De Fabrique in Maarssen. Op dit Congres namen we afscheid van Jan Marijnissen, die van 1988 af met niet aflatende inzet de SP van een splintergroepje tot deze niet meer weg te cijferen partij heeft gemaakt en die terecht de Gouden Tomaat kreeg opgespeld. En dan is het weer typisch de SP dat Emile Roemer die gouden tomaat ook opspelde op de trui van een aktieve Sp-er uit Boxtel, die zich lange jaren, en nog, voor de partij inzet.

Lees verder
16 november 2015

Interim Raadslid Antoon van den Elzen

Foto: SP

Voorafgaande aan de begrotingsbehandeling op 5 november is de heer Antoon van den Elzen geïnstalleerd als interim raadslid voor de SP. Dit ter vervanging van mevrouw Lily Amani-Ayan die zwangerschapsverlof opneemt.

Lees verder
11 november 2015

Kostendelersnorm kan tot wanhoop leiden

De kostendelersnorm die ingevoerd is door de huidige VVD en PvdA regering, betekent dat als je een woning deelt met andere volwassenen, je uitkering wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in je woning, hoe lager de uitkering die je zal ontvangen. Het kabinet vindt namelijk dat als er meer personen in je woning wonen, je de woonkosten wel kan delen. Vandaar de naam kostendelersnorm.

Lees verder
5 november 2015

Armoede in Culemborg groeit

Het aantal mensen voor wie het nodig is om een bijstandsuitkering aan te vragen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Er wordt ook meer door inwoners een beroep gedaan op bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en andere minimaregelingen. Ook zijn er meer mensen die zijn aangewezen op voedselhulp bij de voedselbank en de voedselgroep. Het college had dit blijkbaar niet zien aankomen. Het gevolg is dat de gemeente verplicht is om tonnen meer dan begroot aan bijstandsuitkeringen en minimaregelingen uit te keren. Het college wil volgend jaar dit soort overschrijdingen voorkomen en terugdringen. Dat gebeurd dus niet door er op basis van de feiten van uit te gaan dat er in 2016 meer geld en ondersteuning nodig zal zijn. In tegendeel: in plaats daarvan wil men minder geld uitgeven door te ontmoedigen dat mensen een uitkering aanvragen. Men wil ook gaan stimuleren om mensen zo ver te krijgen dat zij aankloppen bij ''familie of vrienden''.

Lees verder

Pagina's

U bent hier