h

Acties in Culemborg

15 juli 2014

SP met actie bij Culemborg Bijvoorbeeld

Net als vorige jaren doet SP Culemborg mee met Culemborg Bijvoorbeeld met een kraam op de Markt. Dit jaar voeren we de actie “Verplicht Verhuizen? Ik Dacht Het Niet!” tegen het dreigende voorstel van het kabinet om 800 van de 1300 verzorgingshuizen te sluiten.

Lees verder
13 januari 2014

Start campagne SP Culemborg

Op zaterdag 18 januari vindt de start van de SP campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Culemborg plaats, tegelijk met de viering van onze oprichting van de afdeling Culemborg die dit jaar 32 jaar bestaat. Ook zetten wij in de middag 38 leden in het zonnetje die al 20 jaar of meer lid zijn van de SP!

Lees verder
11 december 2013

AVRI past tarieven 2014 aan na actie SP

Vandaag besliste de AVRI over de nieuwe tarieven voor 2014. De SP heeft de laatste maanden veel aandacht besteed aan de hoogte van die tarieven. Naast een motie die in de Culemborgse gemeenteraad unaniem is aangenomen heeft de SP ook handtekeningen verzameld en die zijn vandaag aangeboden aan de raad van bestuur van de AVRI.

Lees verder
3 december 2013

Zorgavond met start zorg enquete

Er gaat de aankomende jaren veel veranderen voor mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning. Het kabinet is van plan om veel zorgtaken over te dragen aan de gemeenten. Tegelijkertijd worden de beschikbare budgetten voor de jeugdzorg, bijzondere ziektekosten en maatschappelijke ondersteuning met 15 tot 25 procent gekort. Veel mensen die zorg ontvangen en werkers in de zorg maken zich grote zorgen daarover. Zij vragen zich af waar zij in de toekomst nog op kunnen rekenen en op wie.

Lees verder
8 november 2013

Motie SP over AVRI tarieven aangenomen

Op 7 november werd tijdens de begrotingsbesprekingen de motie van de SP, mede ingediend door CU, CDA, PvdA en GroenLinks en gesteund door de VDD, tegen de nieuwe AVRI tarieven unaniem aangenomen. De wethouder heeft nu als opdracht meegekregen om in december in het AVRI bestuur andere tarieven te bepleiten dan tot nu toe de bedoeling was. De vele honderden reacties via onze website en facebook gaf aan dat het onderwerp enorm leefde onder de bevolking. Binnenkort worden de handtekeningen aangeboden aan de voorzitter van de raad van bestuur van de AVRI.

Lees verder
31 oktober 2013

Forse stijging kosten afvalstoffenheffing

De SP is niet tevreden over het voorgestelde nieuwe tarievensysteem van de AVRI. Vorige week stond er een pagina grote advertentie van de AVRI in de Culemborgse Courant. Men wil overstappen op een methode van afvalstoffenheffing,  gebaseerd op een tarief per aangeboden  container/afvalzak restafval . Nu lijkt dat erg milieuvriendelijk en goed voor reductie van de afvalberg, maar als we verder kijken dan lijkt het toch meer op een verkapte forse verhoging van de lasten in een tijd van bezuinigingen en lastenverhogingen. De SP vindt dat geen goed idee en wil een bijstelling van dit systeem.
Teken de petitie: Actie AVRI tarieven

Lees verder
24 oktober 2013

Parkeren op het Sint Janskerkhof

Omwonenden van het Sint Janskerkhof zijn het niet eens met het plan van de gemeente om zo´n 80 parkeerplaatsen aan te leggen. Het  bewonerscomité wil dat het plan aangepast wordt. De SP ondersteund hun actie. De bewoners willen bij het kerkje een pleintje en vinden dat in het huidige plan het fietspad te dicht langs de voordeuren van de woningen word aangelegd. Minder parkeerplaatsen kan volgens de gemeente niet omdat men wil dat ieder parkeerterrein zichzelf afzonderlijk moet terug verdienen met inkomsten uit betaald parkeren. Steunfractielid Henk Witte vindt dat onzin. Parkeerbeleid in en rond de binnenstad dien je in zijn geheel te bekijken.

Lees verder
10 oktober 2013

Actie: Ouderen Nu !!

De SP voert de aankomende maand actie om aandacht te vragen voor de positie van ouderen. Het is nodig om ouderen de nodige zekerheid te geven over wat hun qua zorg, huisvesting en inkomen te wachten staat. In Culemborg  worden daarom deze maand 900 OuderenNU kranten onder ouderen verspreid. Ook worden er in Culemborg de aankomende maanden andere zorg acties gevoerd. Acties waarin wij als SP samen met u aandacht vragen voor het in stand houden en verbeteren van de zorg voor ouderen en andere inwoners. Heb je vragen of opmerkingen of een goed idee over hoe de zorg voor ouderen in Culemborg kan worden verbeterd, laat het ons weten!   

Lees verder
7 september 2013

Parkeren op het sint Janskerkhof

Een paar maanden geleden kreeg de SP een noodkreet van een aantal bewoners van het Sint Janskerkhof. Dit is de plaats waar tot voor kort de inmiddels gesloopte school de Leilinden stond. De gemeente wil op deze locatie 80 betaalde parkeerplaatsen gaan realiseren.

Lees verder
4 juni 2013

Culemborg wil nog steeds een eigen huisartsenpost

De SP krijgt regelmatig vragen waarom er in Culemborg geen huisartsenpost (HAP) is. Dat is inderdaad een goede vraag. De SP wil in ieder geval al jaren dat er een huisartsenpost in Culemborg komt. Dat wie ziek wordt in het weekend of ´s avonds niet naar Tiel hoeft te reizen. Inmiddels is het ons gelukt om de meeste andere fracties en ook de huisartsen in Culemborg achter dit plan te krijgen. Helaas willen de zorgverzekeraars en het regionale ziekenhuis nog steeds niet meewerken. De SP vindt dat het tijd is om opnieuw aandacht voor dit probleem te vragen. U kunt ons de aankomende maanden daarbij helpen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier