h
15 december 2011

Raadspraat

Sinds oktober van dit jaar heb ik het voorrecht om raadslid te zijn in Culemborg. Het is leuk en dankbaar werk. Maar soms is het ook treurig om te zien welke keuzes een meerderheid van de raad maakt, en hoe die keuzes onderbouwt worden.

Lees verder
12 december 2011

ZO kranten verspreid in Stationsbuurt en Veerweggebied

De SP Culemborg heeft de nieuwste ZO krant verspreid in de Stationsbuurt en het Veerweggebied.

Lees verder
11 december 2011

Manifestatie "Armoede werkt niet" een succes

Er waren ruim 6.500 bezoekers bij de manifestatie Armoede werkt niet in Den Bosch. Voornamelijk met de bus arriveerden vanuit het hele land ruim 60 bussen.

Lees verder
9 december 2011

Sprokkelenburg

Helaas, ondanks een fel debat en de nodige amendementen hielden de coalitie-partijen voet bij stuk. Zij blijven het plan steunen van het college steunen om bij woningbouw op Sprokkelenburg te kiezen voor “vrije kavels”. Voor het bouwen van woningen in de prijsklasse van een miljoen euro of meer in plaats van ook het bouwen van woningen van verschillende prijsklassen.

Lees verder
3 december 2011

Folderactie manifestatie "Armoede werkt niet" in Culemborg


Zaterdag 3 december hebben in een gezamenlijke actie de PvdA, FNV en SP in Culemborg flyers uitgedeeld op de Markt, Chopinplein en Koopmansgildeplein. De flyer bevatte een oproep om de manifestatie in Den Bosch te bezoeken en een uitleg van de actie "Armoede werkt niet"

Lees verder
18 november 2011

Begrotingsbehandeling SP


Op 10 november was de behandeling van de begroting in de gemeenteraad. De begroting voor 2012 werd vastgesteld, en partijen hadden de kans om wijzigingen of nieuw beleid voor te stellen. Uiteraard zijn ook wij met voorstellen gekomen, waarvan sommigen het gehaald hebben.

Lees verder
10 november 2011

Beschouwingen 2012 SP: Dit kabinet kan er maar geen genoeg van krijgen.


Tjonge , jonge jonge, zoals men dan tegenwoordig in Den Haag zegt. Dit kabinet kan er maar geen genoeg van krijgen. Dit VVD kabinet komt bijna maandelijks met een nieuw reddingsplan. Zo wordt geprobeerd een dreigende nieuwe financiële crisis af te wenden.
Het maakt meteen ook duidelijk welke problemen dit kabinet echt wil oplossen. Dat zijn mogelijke problemen voor banken en andere grote bedrijven. Ondertussen zijn er natuurlijk steeds meer gewone Nederlanders die ook in onze gemeente steeds meer in de knel komen.
Dat blijkt wel als je ziet dat steeds meer mensen aangewezen zijn op voedselbanken. Of uit hoe druk het inmiddels bij Bartje geworden is.

Lees verder
4 november 2011

Met de SP Bus naar Den Haag


Vandaag zijn ca. 40 SP-ers uit Culemborg, Tiel en omliggende plaatsen uit de West-Betuwe te gast geweest van de SP 2e-kamer fractie en fractiemedewerkers.

Lees verder
31 oktober 2011

Èchte keuzes maken voor een gezonde begroting

Wilt u reageren op de SP keuzes? Mail naar culemborg@sp.nl

Op 26 oktober hield de SP een ledenavond over de begroting van 2012. Centraal in deze begroting staan de bezuinigingen die wij de komende jaren moeten gaan doorvoeren, om de gemeente financieel gezond te houden. Het college krijgt als taakstelling om voor 2015 €3 miljoen te bezuinigen. Wij vinden dat we ook als oppositiepartij met een goede visie op een evenwichtige begroting moeten komen.
Daarmee laten we namelijk zien dat we een beter en socialer alternatief hebben voor de stad, dan de voorstellen die deze coalitie doet.

Lees verder

Pagina's