h
26 juni 2011

SP partijraad 25 juni

De partijdraad stond in de ochtend volledig in het teken van het nieuwe actiemodel van FNV/Bondgenoten en Abva/Kabo : organising. Ron Meijer en Lilian Marijnissen beiden werkzaam als organiser (en SP-ers) lieten een verpletterende indruk achter op de aanwezigen. Het grote succes van de schoonmaakactie was niet haalbaar geweest als dit model niet was toegepast. In de uitzending van Nieuwsuur van 1 juni was er een verslag:

Lees verder
24 juni 2011

Roemer roept op tot actie

'Ik roep iedereen in Nederland op om solidair te zijn, en samen een vuist te maken tegen dit kabinet.' Dat zei Emile Roemer tegen ruim 1500 demonstranten die in actie zijn gekomen tegen de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (PGB). 'Van brandweermannen tot kunstenaars, van de mensen in de zorg tot de mensen in de sociale werkplaatsen, iedereen die dit afbraakbeleid zat is moet gezamenlijk op gaan trekken.'

Lees verder
18 juni 2011

SP op de markt met de actie "De koek is op"

Zaterdag 18 juni was de SP aanwezig op de markt met de actie "De koek is op".

Lees verder
10 juni 2011

De boodschapper van "slecht" nieuws

Raadsleden boos op rekenkamercommissie.

Lees verder
8 juni 2011

Meedoen


Het Rijk is voor gemeenten de grootste risicofactor als zij een sluitende begroting willen krijgen. Als het Rijk wil bezuinigen, gaan vaak algemene uitkeringen omlaag of worden overheidstaken afgestoten naar de gemeenten, die er dan wel te weinig geld voor krijgen om ze fatsoenlijk uit te voeren. Bezuinigingen via hogere lasten voor topinkomens, of het fatsoenlijk aanpakken van tophypotheken is er bij deze regering, gedoogd (of gegijzeld) door de PVV, niet bij.

Lees verder
2 juni 2011

Actie "De koek is op" 18 juni

Onder dit motto gaat de SP de komende tijd de mensen informeren over de bezuinigingsvoorstellen van dit kabinet. En ook laten zien hoe het anders kan: Het kan!

Lees verder
27 mei 2011

SP krant in Achter de Poort

De SP Culemborg heeft de nieuwe SP krant uitgezet in de wijk Achter de Poort. Deze wijk met veel sociale woningbouw ligt onder vuur. De woningbouwvereniging Kleurrijk Wonen wil een gedeelte van de wijk slopen en nieuwbouw plegen. De mensen zijn hier ongerust over, want het leidt zeer waarschijnlijk tot hogere huren en een andere indeling van de wijk, zodat niet alle mensen kunnen terugkeren naar hun wijk. De SP heeft hier al door middel van een buurtonderzoek in 2009 de gemeenteraad op geattendeerd, maar het plan lijkt toch door te gaan.

Lees verder
25 mei 2011

Culemborg tegen bestuursakkoord VNG en kabinet

De voltallige gemeenteraad steunde een motie van Groen Links, PvdA en SP die het college opriep niet akkoord te gaan met het bestuursakkoord tussen onder ander de VNG en kabinet. Via dit akkoord wil het Rijk verschillende taken afstoten naar de gemeenten, zoals de jeugdzorg, de wet werken naar vermogen (WWNV) en de zorg en de WMO.

Lees verder
23 mei 2011

SP houdt vast aan 110% minimabeleid

De gemeente Culemborg staat voor een grote bezuinigingsoperatie, omdat het rijk vanwege de financiële crisis minder geld beschikbaar stelt aan gemeentes. Omdat het in Culemborg om een bedrag van maar liefst 3 miljoen euro gaat, vindt ook de SP dat we hierbij veel mogelijkheden moeten bekijken en de gemeentelijke uitgaven uitgebreid onder de loep moeten nemen. Toch is er één belangrijk punt, waarop de SP in de gemeenteraad en bij de kerntakendiscussie aangegeven heeft absoluut niet te willen bezuinigen. Uiteraard hebben we het hier over het minimabeleid, waar alle regelingen onder vallen die zijn opgesteld en bedoeld om de financieel zwakkeren in onze gemeente ondersteuning te bieden. Op dit moment kunnen mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum, aanspraak maken op regelingen die onder het minimabeleid vallen. Bij onder andere de kerntakendiscussie bleek dat bij alle partijen eensgezindheid was over het feit dat we moesten vasthouden aan dit percentage.

Lees verder
21 april 2011

Sp actief

Onder dit motto was er vandaag een geanimeerde uitwisseling met de afdeling Nieuwegein en de afdeling Tiel i.o.

Lees verder

Pagina's

Features