h
22 april 2012

Verkiezingen: botte bijl of menselijk en sociaal


Nederland verkeert in zwaar weer -- en de regering weet het niet meer. Dat is slecht nieuws voor iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst. Ons land zit in zorgen maar het kabinet ziet geen uitweg. Premier Mark Rutte, vicepremier Maxime Verhagen en gedoger Geert Wilders dragen, met hun partijen, een zware verantwoordelijkheid voor de doodlopende straat waarin ze Nederland hebben gestuurd.

Lees verder
14 april 2012

Marxisme festival 2012

Een inspirerend weekend met meer dan 25 bijeenkomsten waarin systeemkritiek, sociaal protest en alternatieven voor crisisbeleid en kapitalisme centraal staan. Sadet Karabulut spreekt namens de SP

Lees verder
14 april 2012

Flyeren op de markt: de koek wordt niet eerlijk verdeeld

Zaterdag 14 april is de SP weer present op de markt met de folder: de koek wordt niet eerlijk verdeeld.
Nu Rutte c.s. nog broeden op nog meer draconische maatregelen , weten we één ding zeker: Wij gaan het gelach van de crisis betalen en niet de veroorzakers. Die graaien gewoon door alsof er niets is gebeurd. Terwijl de economie straks kapot wordt bezuinigd gaan zij vrolijk verder waar ze zijn gebleven. De film Inside Job, die we vorige week vertooonden voor een volle zaal in het stadhuis, maakte dat pijnlijk duidelijk. Ook werd duidelijk dat men het casinokapitalisme ongestraft kan voorzetten, want als de nood aan de man komt dan moeten de overheden de banken wel redden. Dat werd letterlijk zo gezegd. De rapportage van de commissie de Wit maakte dat ook pijnlijk duidelijk. Er is maar één antwoord mogelijk: sluit je aan bij de SP en zorg dat Emile premier kan worden straks!

Lees verder
4 april 2012

Wordt lid van de SP!


De SP werkt aan een land en wereld waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan. Dat doen we in de Tweede Kamer, de Senaat, in het Europees Parlement, in de gemeenteraden en Provinciale Staten, maar vooral ook samen met de mensen in de wijken, scholen, ziekenhuizen, bedrijven.

Lees verder
30 maart 2012

Meldpunt Gezinsbijstand

Wij maken ons ernstige zorgen over het feit dat het recht op bijstand niet langer voor elk afzonderlijk individu geldt. Bij een aanvraag voor een bijstandsuitkering wordt nu eerst gekeken naar het inkomen van het hele gezin. Wanneer een oudere bijstand aanvraagt wordt bijvoorbeeld eerst gekeken naar het inkomen van werkende kinderen.

Lees verder
18 maart 2012

Emile Roemer komt naar Culemborg


Emile Roemer bezoekt op 14 juni de première van de voorstelling "jouw land, mijn land", uitgevoerd door scholieren van het Lek en Linge.
Kijk voor nadere informatie

Lees verder
16 maart 2012

22 maart: Landelijke staking tegen plannen kabinet sociale werkvoorziening

Medewerkers in de sociale werkvoorziening komen donderdag 22 maart op het Haagse Malieveld in actie tegen de afbraakplannen van het kabinet. Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat niet in op het ultimatum van Abvakabo FNV. Door de nieuwe Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) dreigen 70.000 van de 100.000 beschermde werkplekken te verdwijnen.

Lees verder
9 maart 2012

Gemiste kans voor het Milieu

Ongeveer 2 jaar geleden maakte dit college haar ambities bekend over het milieubeleid. Zij wil dat in Culemborg geinvesteerd wordt in het milieu en duurzaamheid, zodat Culemborg op lange termijn zelfs een klimaatneutrale stad wordt. Natuurlijk waren wij erg blij met deze grote ambitie, hoewel er ook twijfels waren of dit wel realistisch zou zijn.

Lees verder
8 maart 2012

Bespreking Congresstukken

Op zaterdag 2 juni is weer een Congres van de SP in Breda. Ter voorbereiding daarop komt er een groepje leden bijeen op 27 maart om de stukken voor te bespreken, zodat we eind april onze bevindingen en aanbevelingen kunnen presenteren tijdens een ALV. Leden zijn uiteraard welkom om mee te praten tijdens de bijeenkomst op 27 maart om 20.00 uur in het kantoor. Op 7 april kunnen de afdelingen met elkaar van gedachte wisselen tijdens de regio-conferentie in Zwolle. Opgave via de voorzitter. U kunt de stukken downloaden vanaf SPnet.

Lees verder

Pagina's