h

Vrij reizen met OV buiten de spits

9 februari 2018

Vrij reizen met OV buiten de spits

Foto: SP

De Gelderse SP lanceerde woensdag 7 februari in Nijmegen een plan om vrij reizen met het openbaar vervoer in Gelderland (bussen en regionale treinen) buiten de spits mogelijk te maken. Niet alleen zoals nu al in Nijmegen gebeurd voor ouderen of wie slecht ter been is, maar voor iedereen. SP-Statenlid Maurits Gemmink: "Afgelopen jaren hebben we te veel afbraak en achteruitgang gezien in het openbaar vervoer in Gelderland. De provincie en de OV-bedrijven willen alleen nog maar investeren in druk bezette lijnen en verwaarlozen dorpen en wijken waar wat minder reizigers naartoe willen. Het gevolg is dat de bereikbaarheid daar enorm achteruit gaat. Wij zeggen: draai het om!

Volgens de SP is het hoog tijd voor een stevige impuls van het openbaar vervoer in Gelderland. In stedelijk gebied zien we dat het verkeer vastloopt, en dat wordt alleen maar erger. In onze provincie maken mensen slechts in 9 procent van de gevallen gebruik van OV. In vergelijkbare regio's in Europa ligt dat soms wel op 50 procent! Het bereikbaar houden van dorpen en het platteland is van groot belang om de krimp tegen te gaan en de leefbaarheid te verbeteren. In plaats van het schrappen van lijnen moet het gebruik van de bus juist gestimuleerd worden. Schrap geen lijnen maar verleid de mensen om in de bus te stappen. Dat kan door de bussen buiten de spits gratis te maken! Dat kost wel wat , maar vermoedelijk niet veel meer als het aanleggen en verbeteren van (provinciale) wegen en bruggen. Maar het huidige provinciebestuur is daar blind voor.Onze afdeling vindt dit een mooi initiatief en zal via de raad er op aandringen dat in onze regio het openbaar vervoer extra wordt gestimuleerd. Vrij reizen buiten de spits zien we daarbij als een bruikbaar middel voor bijvoorbeeld de bestaande lijndiensten.  Dat geldt ook voor het afschaffen van de eigen bijdrages voor doelgroepen zoals leerlingen van het bijzonder onderwijs of mensen die slecht ter been zijn.  Zorg er verder voor dat je met openbaar vervoer gemakkelijker naar de binnenstad kan. Zo stimuleer je ook de lokale economie en levendigheid van onze binnenstad

U bent hier