h

SP wil Culemborgse jongeren opleiden tot BOA

14 september 2014

SP wil Culemborgse jongeren opleiden tot BOA

Als je wilt dat de overlast van hangjongeren minder wordt moet je niet alleen maar camera's en straatcoaches willen inzetten. Wil je dat er minder groepjes jongeren doelloos op straat rondhangen biedt hen meer vooruitzichten op een ander soort bestaan. Door de crisis is het ook voor jongeren niet eenvoudig om een baan te vinden. Dat geldt zeker als je laagopgeleid bent of te maken krijgt met discriminatie vanwege je achtergrond.

Veel jongeren zien het dan ook niet zitten om naar school te gaan. Meer opleiding is immers ook geen garantie voor het vinden van een goede baan. Word je dan door je thuis of buurt ook niet echt gestimuleerd dan is het eigenlijk helemaal niet zo verbazingwekkend als je samen met lotgenoten kiest voor de straat. De SP vindt dat als je hier echt iets aan wil doen je aandacht moet besteden aan dit soort achterliggende oorzaken. Dat kan door bij jongeren die daar voor open staan extra te investeren in hulp en begeleiding bij het vinden van een baan.

Ons voorstel is dat onder meer te doen door een aantal jongeren uit Culemborg op te leiden tot BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar). Het volgen van de BOA opleiding en het tegelijkertijd opdoen van werkervaring is een goede manier om een goede kans te maken op een baan in de beveiliging. Dat is niet alleen positief nieuws voor de circa acht jongeren die gaan deelnemen aan dit traject. Steunfractielid Yassin Dagdag denkt dat het ook een voorbeeldfunctie is voor andere jongeren die twijfelen tussen op straat rondhangen en kiezen voor een betere toekomst. Ook kan het in de wijken waar deze jongeren wonen een positief effect hebben. In de aanpakwijken als Terweijde en Achter de Poort heeft lang niet iedereen veel vertrouwen in het veiligheidsbeleid van de gemeente en geeft daar geen medewerking aan. Een deel van de bewoners bekijkt bijvoorbeeld straatcoaches en andere toezichthouders met de nodige twijfels en argwaan. Als jongeren afkomstig uit deze wijken op gaan treden als stadswacht (of een andere BOA functie hebben) dan heeft dat (ook al werken zij niet in Culemborg) een positief effect. Het wordt dan duidelijk dat jongeren niet alleen overlast kunnen veroorzaken, maar ook een rol spelen bij het veiliger maken van onze samenleving.

De SP fractie heeft op 7 juli samen met het CDA, de PvdA en de CU een voorstel ingediend om hiervoor het benodigde geld en ondersteuning beschikbaar te stellen. Dit voorstel is op 11 september in de raad besproken. Wij hopen dat ook andere politieke partijen en groepen in Culemborg dit voorstel ondersteunen.

Reactie toevoegen

U bent hier