h

Voorlopig geen dwarsverbindingen

26 mei 2013

Voorlopig geen dwarsverbindingen

Op 23 mei heeft de afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State in een voorlopige voorziening bepaald dat de dwarsverbindingen tussen Parijs en Goilberdingen niet mogen worden opengesteld. Middels een voorlopige voorziening is bepaalt dat er tot aan de uitspraak van de bodemprocedure niet doorgegaan mag worden met het uitvoeren van de werkzaamheden. Het Bewonersplatform Culemborg-west en de Stichting Leefbaarheid Prijsseweg hebben bezwaar aangetekend tegen delen van het in december 2012 vastgestelde bestemmingsplan. Een definitieve uitspraak van de Rvs wordt niet eerder dan over een jaar verwacht.

Het Bewonersplatform Culemborg-west en de Stichting Leefbaarheid Prijsseweg hebben bezwaar aangetekend tegen delen van het in december 2012 vastgestelde bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan is o.a. geregeld dat de dwarsverbindingen open mogen worden gesteld. Om nu te voorkomen dat de gemeente alvast met zijn werkzaamheden begint hebben de twee belangen organisaties via in een voorlopige voorziening gevraagd de gemeente te verbieden met zijn werkzaamheden te beginnen nog voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het bestemmingsplan.

Als SP zijn we blij met de uitspraak van de RvS en vinden we dat we NU eindelijk (eens) ophouden met proberen het onmogelijke te doen. Als je zo nodig wilt dat auto´s sneller de binnenstad kunnen bereiken zul je meer moeten doen dan op deze manier dwarsverbindingen open te gaan stellen. Je zult dan (liefst vooraf) ook iets moeten doen aan de onderdoorgangen die slechts door 1 auto tegelijk gebruikt kunnen worden. Dat zeker de Vianense poort al eigenlijk als er auto passeert niet echt veilig is voor fietsverkeer. Dat wordt alleen maar erger wordt als je meer auto´s via bijvoorbeeld de Jan van Riebeek straat die kant op stuurt. Die mening die de SP steeds heeft laten horen wordt nu gelukkig ook door de uitspraak van de RvS bevestigd.

Minstens zo belangrijk is verder wat het zo openstellen van de dwarsverbindingen betekent voor leefbaarheid en verkeersveiligheid. Als je ook de belangen van die bewoners serieus wil nemen kun je inderdaad niet volstaan met kiezen niet voor de minimale oplossing (van het college voorstel). Al met al betekent de uitspraak van de RvS dat het openstellen met een budget van 7 ton onmogelijk is. Minimaal 7 miljoen lijkt een stuk realistische schatting. Culemborg zal de aankomende jaren het geld dat beschikbaar is echt beter aan de echte problemen die op ons afkomen. Zoals het met minder geld uitvoeren van nieuwe taken als de Jeugdzorg, AWBZ en aan het werk helpen en houden van zijn inwoners. Hopelijk zijn de VVD en andere coalitiepartijen inmiddels ook zo ver dat zij dat inzien en vooral ook eerlijk durven bekennen.

Lees hier de volledige uitspraak van de Raad van State

U bent hier