h

Luisteren naar de bewoners Terweijde

28 januari 2010

Luisteren naar de bewoners Terweijde

Op donderdag 28 januari werd in de gemeenteraad voor het eerst sinds de jaarwisseling officieel gesproken over de onrusten in Terweijde. Deze bespreking was een voorbespreking. De bewoners van Terweijde en andere burgers konden die avond inspreken en hiervan is uitgebreid gebruik gemaakt. De SP vindt deze stap erg belangrijk. Lees hier ons verslag over deze avond, die zelfs het 22.00 uur journaal haalde.

Donderdag 28 januari 2010 sprak de gemeenteraad over de onrust in Terweijde. Bewoners van Terweijde en andere Culemborgers waren die avond uitgenodigd hun zegje te doen.

De vergadering begon echter met een ordevoorstel van de PvdA dat direct naar de prullemand werd verwezen. Kort daarvoor had de PvdA bedacht dat er diezelfde avond ook een verantwoordingsdebat over Terweijde moest worden gevoerd. De SP en andere fracties vonden dat geen goed idee: vier weken na de incidenten rond de jaarwisseling is er geen reden voor een spoeddebat met (hijgerige) conclusies. Eerst goed luisteren naar de inwoners en naar wat hen is overkomen staat nu op de agenda. Ook willen wij B&W de kans geven uit te leggen wat men precies gedaan heeft en wat men daarmee wil bereiken. Daarna pas is het tijd de rekening op te makenmaken. Niet zomaar, snel snel: maar op goede gronden.

Eerst werd ingesproken door bewoners, waaronder een aantal SP leden. Zij hebben aangrijpende en vaak emotionele verhalen te vertellen over hoe het er in de wijk aan toe is gegaan. Waar alle insprekers het over eens zijn, is dat er een einde moet komen aan het geweld over en weer. Dat het afgelopen moet zijn met de overlast, het geweld en gepest door een relatief klein aantal raddraaiers (vaak jongeren). Als deze raddraaiers er niet zouden zijn geweest waren de bevolkingroepen niet tegenover elkaar komen te staan.

Na een kleine anderhalf uur konden de verschillende raadsfracties vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) over de gebeurtenissen van de afgelopen weken en met name het optreden van de gemeente en het college zelf.

Thijs Heemskerk voerde het woord namens de SP. Hij wil weten wat de gemeente en politie gaan doen aan de straatterreur en de voortdurende intimidatie. Ook wil hij weten hoe er met bewoners in overleg is getreden. Is er wel steeds met de juiste vertegenwoordigers gesproken. Zijn er geen groepen bewoners in Terweijde die niet vertegenwoordigd en gehoord worden? De mening van alle bewonersgroepen doen er toe omdat iedereen in de wijk even hard met de nare gevolgen van de onveilige situatie wordt geconfronteerd.

Zeker wat betreft de vragen over de aanpak van straatterreur en intimidatie geldt dat het college en politie (nog) niet met een bevredigend antwoord komen.

Aan het einde van de avond werd afgesproken dat op 17 februari een raadsdebat zal volgen waar de aanpak op de korte en middellange termijn besproken wordt. Een plan van aanpak moet overigens nog door het college worden geschreven. De SP geeft alvast enkele punten aan die wij belangrijk vinden:
- overlastgevende jongeren moeten niet opnieuw de ruimte krijgen om via intimidatie en straatterreur Terweijde in hun greep te krijgen.
- voorkomen moet worden dat mensen eigen rechter gaan spelen. Iedereen zal zich aan de wet moeten houden.
- een helpende hand moet beschikbaar zijn voor wie dat ook maar nodig heeft en van goede wil is. Voor wie dat niet is of niet wil meewerken staan wij een harde aanpak voor.

De politiek en dus ook de SP, kunnen de bewoners geen kant en klare oplossingen bieden. Dat zien gelukkig ook steeds meer bewoners van Terweijde in. Zij nemen nu zelf meer het heft in handen om van hun wijk weer een veilige omgeving te maken, een wijk waar het goed en prettig samenleven is. Ook voor de gemeente en politie geldt dat doorgaan op de oude voet geen optie is. Er zal meer moeten gebeuren dan gedogen en hopen op positieve resultaten van de zachte aanpak. De overlast en intimidatie zullen met alle middelen hard moeten worden aangepakt. Dat blijkt ook wel als je luistert naar wat de bewoners van Terweijde daar zelf over zeggen.

De SP houdt de vinger aan de pols.

U bent hier