h

De SP over de onlusten in Terweijde

5 januari 2010

De SP over de onlusten in Terweijde

Vanaf Oudjaar is het weer helemaal mis met de veiligheid in een deel van de wijk Terweijde. De situatie is inmiddels zo erg ge√ęscaleerd dat vanaf 4 januari twee weken een noodverordening is afgegeven voor het gebied. Vanuit verschillende kanten is ons gevraagd wat de SP van de toestand vindt en welke acties op korte en lange termijn noodzakelijk zijn.

We vinden het schandelijk dat in Culemborg de zaak zo uit de hand loopt: dat verschillende mensen het nodig menen te vinden om de auto van een ander in de brand te steken, andermans ruiten in te gooien of op straat anderen lastig te vallen en zelfs de tuin in te rijden. Er zijn verschillende mensen gewonden geraakt.

De SP leeft erg mee met de goedwillende bewoners van Terweijde, die helaas weer alle reden hebben om zich onveilig te voelen in hun eigen huis en woonomgeving. Uit de verschillende reacties die wij hebben ontvangen blijkt dat ook de meerderheid van de leden van de betrokken etnische groepen alleen maar baalt van dit soort straatterreur en wil dat de daders streng gestraft worden. Hopelijk stopt zo deze overlast zodat we in Culemborg weer ongeacht onze achtergrond op een plezierige manier in onze stad kunnen samenleven.

Het is begrijpelijk dat de mensen ook naar het gemeentebestuur kijken en zich afvragen wat zij doen om de problemen aan te pakken. Helaas geldt in dit geval dat de gemeenteraad niet zo maar een kant en klare oplossing heeft. De SP vindt wel dat nu vooral lik op stuk beleid gevoerd moet worden. Het is zaak zo snel mogelijk zo veel mogelijk daders op te sporen, aan te houden en liefst via zogenaamd snelrecht te bestraffen en dat geldt voor iedereen die de wet overtreedt. Het kan echt niet de bedoeling zijn dat mensen eigen rechter gaan spelen, hoe begrijpelijk dat misschien gezien hun boosheid en frustratie over van wat ze in hun woonomgeving zien gebeuren ook mag zijn. Dat is een taak voor politie en justitie.

De gemeenteraad kan op dit moment verder weinig anders doen dan uiting geven aan de bezorgdheid van de inwoners van Culemborg en aandringen op extra maatregelen. Zo heeft de SP de afgelopen raadsvergadering nog aangedrongen op extra politie-inzet. Het valt te hopen dat de korpsleiding en vooral de minister inzien dat er niet bezuinigd moet worden op de politie en dat er meer blauw op straat behoort te zijn. Zeker in Culemborg geldt helaas dat er meer in plaats van minder inzet van politie en andere ordehandhavers nodig is. Niet alleen als er weer incidenten zijn, maar gewoon continu en zeker de aankomende jaren voor de wijk Terweijde.

De huidige taak van de gemeente daarbij is vooral zorgen voor de inwoners van dit deel van Culemborg en waar mogelijk hulp, troost en ondersteuning bieden.

Daarnaast moet de gemeente blijven proberen om op de langere termijn een aantal onderliggende problemen in Terweijde en andere wijken in de stad op te lossen. Dat betekent echter niet dat het zinvol is nu ineens nieuwe maatregelen te gaan nemen. De situatie in Terweijde is inmiddels zo ver ge√ęscaleerd is dat van de aanpak via bijvoorbeeld welzijnswerk op korte termijn helaas weinig te verwachten valt. Wat de SP betreft blijft het belangrijk om met name jongeren tot een zinvolle dagbesteding te laten komen. Ook blijft het nodig voortvarend aan de slag te gaan met de verdere verbetering van de leefbaarheid van de wijken. Hierbij is het wenselijk om uiteindelijk te komen tot wijken in onze stad met meer verschillende soorten woningen en een meer diverse bevolkingssamenstelling. Het valt te hopen dat over een aantal jaren hierdoor de situatie in Terweijde zal verbeteren en dit soort incidenten tot het verleden zal behoren.

U bent hier