h

Diversen

11 december 2013

AVRI past tarieven 2014 aan na actie SP

Vandaag besliste de AVRI over de nieuwe tarieven voor 2014. De SP heeft de laatste maanden veel aandacht besteed aan de hoogte van die tarieven. Naast een motie die in de Culemborgse gemeenteraad unaniem is aangenomen heeft de SP ook handtekeningen verzameld en die zijn vandaag aangeboden aan de raad van bestuur van de AVRI.

Lees verder
6 december 2013

Nelson Mandela

Met droefenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van "Madiba" Nelson Mandela. Madiba was de naam die men hem gaf in zijn clan. De afkomst en verbondenheid van Mandela met zijn roots waren overduidelijk. Hij heeft daar voor 27 van zijn beste jaren gegeven in gevangenschap. Maar nadien steeg zijn aanzien door zijn optreden na het afschaffen van de apartheid in Zuid-Afrika. Hij verbond `blank en wit` en voorkwam zo een burgeroorlog of nog erger. Ook de SP Culemborg was al lang solidair met hun strijd via de bekende Mandela festivals en andere activiteiten, zoals het inzamelen van geld en goederen voor het ANC. Internationale solidariteit met hen had effect. Nelson Madela belichaamde de hoop en uitzicht op een betere wereld, waarin we in vrede met elkaar leven, zonder onderscheid naar ras, kleur, religie.

Lees verder
9 november 2013

Algemene beschouwingen SP 2014

De SP reageerde kritisch op de begrotingsplannen van het college. Fractievoorzitter Thijs Heemskerk vertelt ernstig ontevreden te zijn over de manier waarop het college de raad, inwoners en organisaties in de stad informeert. Ook vind hij dat dit college niet, zoals zij zelf vinden ‘scherp aan de wind stuurt’, maar juist te weinig visie en richtingsgevoel heeft.

Lees verder
31 oktober 2013

Forse stijging kosten afvalstoffenheffing

De SP is niet tevreden over het voorgestelde nieuwe tarievensysteem van de AVRI. Vorige week stond er een pagina grote advertentie van de AVRI in de Culemborgse Courant. Men wil overstappen op een methode van afvalstoffenheffing,  gebaseerd op een tarief per aangeboden  container/afvalzak restafval . Nu lijkt dat erg milieuvriendelijk en goed voor reductie van de afvalberg, maar als we verder kijken dan lijkt het toch meer op een verkapte forse verhoging van de lasten in een tijd van bezuinigingen en lastenverhogingen. De SP vindt dat geen goed idee en wil een bijstelling van dit systeem.
Teken de petitie: Actie AVRI tarieven

Lees verder

Pagina's

U bent hier