h

In memoriam

8 februari 2021

In memoriam

Foto: SP

Zaterdag 6 februari 2021 is onze fractievoorzitter Thijs Heemskerk op 61-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan kanker. De standaardtherapie van bestralen en chemo sloeg niet aan. Daarna werd overgegaan op immuuntherapie waar Thijs in eerste instantie toch wel een goed gevoel over had. Een scan wees echter uit dat ook dat niets geholpen had.

Rond 2000 werd Thijs lid van de SP en in 2002 verschijnt zijn naam voor het eerst op de kandidatenlijst (plaats 7). In 2006 stond Thijs op plek 3 en werd verkozen in de gemeenteraad. Vanaf dat moment is hij niet meer weg te denken uit de Culemborgse gemeentepolitiek. Op dit moment is hij de nestor van de raad. Vanaf 2010 is Thijs lijsttrekker van de SP in Culemborg en het boegbeeld van de lokale SP.

Thijs was voor mij een politiek dier. Hij zag direct welk onderwerp van belang was, andere zaken liet hij liggen. Ook kon hij de crux van zaken snel doorgronden. In debatten omtrent zaken die voor hem van belang waren was hij recht voor de raap.

Omtrent de innerlijke drijfveren van zijn handelen in de politiek noem ik enkele citaten uit een interview voor de Culemborgsche Courant in 2014:

  • Politiek voer je op straat én in de raadszaal, het éen kan niet zonder het ander.
  • Het is goed als burgers bepaalde activiteiten van de gemeente overnemen (bijvoorbeeld de jachthaven).
  • De stad moet anders bestuurd worden; burgers moeten vanaf het begin bij plannen betrokken worden.
  • Het beleid van het Rijk richting de gemeenten leidt ertoe dat steeds meer mensen en voorzieningen in de knel komen. Hier ligt een kerntaak voor de gemeente.

Wij zijn Thijs dankbaar voor alle tijd en energie die hij in de SP-Culemborg heeft gestopt. Tot slot wensen wij zijn vriendin Ineke alle sterkte.
Namens bestuur en leden van de SP-Culemborg

Antoon van den Elzen

Reactie toevoegen

U bent hier