h

Laat Odensehuis bestaan

5 november 2019

Laat Odensehuis bestaan

Foto: SP

De gemeente Culemborg zal de aankomende jaren fors gaan bezuinigen binnen het sociaal domein. Deze bezuinigingen kunnen niet simpelweg gerealiseerd worden door minder geld uit te geven of door minder te doen.  Het is ook en vooral een kwestie van dingen anders doen. Neem bijvoorbeeld het Odensehuis dat zich richt op de bijna 1000 inwoners met dementie problemen. Het wordt grotendeels door vrijwilligers bemenst en biedt een ontmoetingsplek aan mensen met dementie en hun naasten. Dit iniatief dreigt nu te worden beeindigd als de gemeente de subsidie stopzet. Dat moeten we niet laten gebeuren.  De SP gaat daarom samen met andere politieke partijen een motie indienen om in ieder geval voor een jaar te zorgen voor het benodigde geld.

Reactie toevoegen

U bent hier