h

Avond een passende woning voor iedereen

22 oktober 2018

Avond een passende woning voor iedereen

Foto: SP

Kleurrijk wonen en de gemeente Culemborg moeten er samen voor zorgen voor voldoende sociale woningbouw in Culemborg. Momenteel is men bezig met het maken van afspraken voor de aankomende jaren nodig is. In deze prestatieafspraken komt te staan hoeveel woningen van bepaalde types er bij komen. Bijvoorbeeld hoeveel woningen voor jongeren, wie slecht ter been of gezinswoningen er beschikbaar zullen zijn. Verder worden ook afspraken gemaakt over de toewijzing , renovatie en het energievriendelijker maken van woningen. Op woensdag 31 oktober wordt een avond gehouden over hoe de moeilijkheden die mensen in Culemborg ondervinden bij het vinden van een passende en betaalbare woning. Ook is er aandacht voor andere problemen die huurders ondervinden. De avond begint om 20:00 en wordt gehouden in het Elk gebouw aan de Meerlaan 22. De toegang en koffie is gratis. U bent van harte welkom.  

Kleurrijk Wonen zegt vertrouwen te hebben in de nieuwe afspraken: Dat ook nu al woningzoekenden binnen een redelijke termijn een woning kunnen vinden. Dat de kansen voor wie actief op zoek is naar een woning de aankomende jaren met de nieuwe afspraken nog verder zullen gaan verbeteren .Zij vinden daarnaast dat er al veel gedaan wordt om er voor te zorgen dat huurders tevreden kunnen zijn met hun woning. Wat hun betreft wordt er dus al gezorgd voor voldoende aanbod voor iedereen en zal dat ook de aankomende jaren zo zijn.

Via ondermeer onze hulpdienst en gesprekken met inwoners bereiken ons echter ook veel heel anders klinkende "verhalen". Van mensen die tegen lange wachtlijsten en andere problemen aanlopen. Wij willen graag met woningzoekenden en inwoners in gesprek gaan over hun bevindingen en wat er nodig is om deze problemen op te lossen.  De uitkomsten van de avond willen wij graag inbrengen als de gemeenteraad in de loop van november de prestatieafspraken gaat bespreken.

Wij organiseren daarvoor deze avond. De uitkomsten van de avond willen wij bundelen en bespreken als de gemeenteraad in de loop van november de prestatieafspraken gaat bespreken.Mocht u niet de gelegenheid zijn op die avond aanwezig te kunnen zijn dan kunt u uw ervaringen ook aan ons mailen. culemborg@sp.nl

Reactie toevoegen

U bent hier