h

De SP kiest voor mensen

15 maart 2018

De SP kiest voor mensen

Foto: SP

De SP opereert de aankomende jaren met bovenstaande gedachte als uitgangspunt. Wij streven naar een Culemborg met inwoners die voor elkaar kiezen en opkomen. Inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat als het nodig is er goede zorg en ondersteuning is. Door meer solidariteit in de stad kan iedereen er echt toe doen. Wij willen dit bewerkstelligen door te kiezen voor kleinschalige oplossingen die het mogelijk maken dat mensen zelf vorm kunnen geven aan hun leven en omgeving. Dat noemen wij de menselijke maat.


Het socialisme is geen blauwdruk voor een toekomstige samenleving. Het is ook geen heilprofetie, die volstaat met de belofte dat het achter de horizon allemaal beter zal zijn. Het socialisme verwoordt op de eerste plaats een bepaalde visie op mens en samenleving. Uitgangspunt is dat de mens de maat is van alle dingen en dat de menselijke maat maatgevend moet zijn voor de inrichting van de samenleving.

Citaat uit de kernvisie ┬┤Heel de Mens┬┤ van de SP.

U bent hier