h

De menselijke maat

12 maart 2018

De menselijke maat

Foto: SP
Soms hoor je mensen vragen "Wat bedoelt de SP als ze het over de menselijke maat hebben". Het begrip komt uit de kernvisie "heel de mens" .Het socialisme verwoordt op de eerste plaats een bepaalde visie op mens en samenleving.
 
 
Uitgangspunt is dat de mens de maat is van alle dingen en dat de menselijke maat maatgevend moet zijn voor de inrichting van de samenleving.

U bent hier