h

Betere zorg werkt niet kostenverhogend

19 maart 2018

Betere zorg werkt niet kostenverhogend

Foto: SP

Op zaterdag 17 maart werd in het theater De Fransche SChool en verkiezingsdebat gehouden. Er werd ondermeer gesproken over de zorg. Thijs Heemskerk vertelde namens de SP wat allemaal nog steeds mis gaat met de zorg in Culemborg. Hij vertelde ook wat de plannen van de SP waren om daar verbetering in te brengen. "Betere zorg en minder OVERBODIGE EIGEN BIJDRAGES EN INGEWIKKELDE REGELTJES is niet kostenverhogend. Integendeel, Zo voorkom je dat klachten erger worden en daarna duurdere behandelingen nodig zijn. Bovendien maak je door al die papierhandel verminderen het mogelijk dat zorgverleners meer tijd kunnen besteden aan hun eigenlijke werk. Zijn verhaal was gelukkig niet aan dovenmans oren besteed.

De voorstellen van de SP voor betere zorg en maatschappelijk ondersteuning in Culemborg zijn:
- Uitgaan van de menselijk maat en niet van bovenop opgelegde regels en uitvoering.
- Afschaffen van eigen bijdrages en ingewikkelde regels die de toegang tot zorg en ondersteuning belemmeren;
- Door het actief onder de aandacht brengen van de beschikbare ondersteuning en zorg, verbeteren wij de toegankelijkheid;
- Zo voorkomen we dat mensen afzien van een bezoek aan de arts of het vragen om ondersteuning
- In Culemborg komt er noodopvang en zorgen we voor voldoende en kwalitatief goede thuiszorg.
- Betere ondersteuning van mantelzorgers (respijtzorg) en vrijwilligers

Thijs vertelde ook dat betere zorg en WEG MET OVERBODIGE EIGEN BIJDRAGES EN INGEWIKKELDE REGELTJES niet kostenverhogend uit hoeft te pakken. Er kwam gelukkig de nodige steun vanuit de zaal. Ook reageerde sommige andere politieke partijen in het debat instemmend. Dat gold ondermeer voor de PvdA en het CDA. Vindt u het verbeteren van de zorg de aankomende jaren hoog op de politieke agenda moet staan ? Ga dan 21 maart stemmen en kies voor de SP.

Reactie toevoegen

U bent hier