h

Een sterke en zelfstandiger stad

8 januari 2018

Een sterke en zelfstandiger stad

Foto: SP

De decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten (thuiszorg, jeugdzorg, re-integratie) heeft geleid tot meer kosten en werkdruk voor gemeenten. De gemeente Culemborg is daardoor niet in staat is om veel van de nieuwe zorg- en ondersteuningstaken zelfstandig uit te voeren. Dat is een belangrijke reden waarom er de laatste tijd veel gesproken wordt over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. De provincie ziet het liefst dat Culemborg gaat fuseren. In de praktijk blijkt dat herindeling wel leidt tot veel bestuurlijk gedoe, maar niet tot een beter of democratischer bestuur.  De SP wil dat Culemborg een zelfstandige gemeente blijft en we minder (verplicht) gaan samenwerken binnen de regio rivierenland. Dat is de beste garantie dat uw stem gehoord wordt.

Aan de huidige regionale samenwerking zitten veel nadelen. Dat bleek we bij de nieuwe opzet en kwaliteit van de regionale aanpak van huishoudelijke hulp ,schuldhulpverlening en de inkoop van jeugdzorg. Ook hebben door u en de door uw gekozen gemeenteraad vaak weinig invloed op besluiten. Ondermeer over de werkwijze en eisen die gesteld worden aan en organisaties.  De SP wil daarom zorg en ondersteuning meer plaatselijk of zelfs op wijkniveau gaan organiseren. Als we toch ambachtelijk gaan samenwerken dan kunnen we ook vaker aansluiting zoeken bij Utrechtse buurgemeentes.  Mogelijk is het ook een goed idee om na te gaan of we in beter onderdeel kunnen uit gaan maken van de provincie Utrecht. Inwoners zijn immers eerder georiënteerd op plaatsen in die provincie dan op Tiel of Arnhem. De democratie is niet van de bestuurders en beleidsmedewerkers , maar van de bevolking. We willen dat ook als het gaat om de toekomst van onze gemeente zij liefst via een referendum het laatste woord krijgen.

Reactie toevoegen

U bent hier