h

Windvisie aangepast

29 november 2017

Windvisie aangepast

Foto: SP

Onder de inwoners van het buitengebied heerst veel onrust. Windmolen Ontwikkelaars zoals de Wolff zijn al begonnen om deals te bespreken, over de plaatsing van windmolens, waarbij buren buiten spel werden gezet. Veel inwoners vinden dat er niet
naar hun bezwaren tijdens de inspraak geluisterd is. Ook is het natuurlijk zonde als er zo veel molens in een van de laatste echt groene gebieden binnen onze gemeentegrenzen komen. Dat is in de toekomst een verlies voor de natuur en stadszicht. De SP heeft daarom samen met het CDA het amendement 'Voorkeursgebied windmolens' ingediend. Dat gelukkig ondanks een negatief stemadvies van het college werd aangenomen.

Tijdens de raadsvergadering van 24 november was de publieke tribune gevuld met inwoners van het laagveld en andere voor- en tegenstanders van het collegevoorstel. Zij wilden weten of de raad wel naar hun mening zou luisteren. De SP liet  weten (uiteraard) voorstander te zijn van windernergie als onderdeel om de CO2 uitstoot terug te dringen en te zo bij te dragen aan de aanpak van de klimaatsproblemen. We willen echter ook aandacht blijven houden voor de belangen van het groen en inwoners van het buitengebied We hebben. Dat is belangrijk omdat wij willen dat zoveel mogelijk inwoners de veranderingen van Culemborg in een meer duurzame stad steunen. Vanwege dat draagvlak en om de natuur zo min mogelijk te belasten hebben we samen met het CDA het amendement 'Voorkeursgebied windmolens' ingediend. In de praktijk betekent dit dat eerst de Pavijen als mogelijke locatie voor windmolens moet worden onderzocht en er zo min mogelijk molens in het buitengebied worden geplaatst.  Dit voorstel is ondanks verzet door het college, GL en D66 aangenomen. In de praktijk betekent dit dat eerst de Pavijen als mogelijke locatie voor windmolens moet worden onderzocht.  

Reacties

Buiten gebied te kwetsbaar voor de vele windmolens a 200m hoog.schande.enkele bewooners denken alleen aan geld.denk aan rust ruimte dieren natuur.plaatsing bedrijven terrein goed alternatief gr gerrit

Reactie toevoegen

U bent hier