h

De toekomst van Culemborg

28 november 2017

De toekomst van Culemborg

Foto: SP

In 1318 kreeg Culemborg.  Bijna 700 jaar wordt er bestuurlijk opnieuw veel gepraat over de toekomst van Culemborg. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het krachtig Culemborg onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd. Het is de bedoeling dat na de verkiezingen de (nieuw gekozen) gemeenteraad een nieuwe koers kiest. Opnieuw gaat bepalen hoe zelfstandig Culemborg kan blijven en hoe en met welke buurgemeentes wordt samengewerkt. Dat daarbij gesproken zal gaan worden over een mogelijke gemeentelijke herindeling en of we deel uit blijven maken van Gelderland ligt voor de hand. De SP wil dat inwoners bij dat soort beslissingen het laatste woord krijgen. Een goede  manier om dat mogelijk te maken is het houden van een referendum. Momenteel is dat niet mogelijk omdat Culemborg daarvoor niet de benodigde verordening heeft. De SP gaat daarom een voorstel indienen om het houden van een raadplegend referendum mogelijk te maken.

Bij de bestuurlijke gesprekken over de toekomst van Culemborg is al lang geen sprake meer van vrijblijvende meningsvorming. Het rijk en provincie willen grotere gemeentes omdat er de afgelopen jaren veel zorg en ondersteuningstaken werden overgedragen. Kleinere gemeentes werden daarbij vaak gedwongen om die nieuwe taken deels regionaal uit te gaan voeren. Met als nadeel dat daardoor de afstand tot inwoners groter dreigt te worden. Dat geldt soms voor de reisafstand, maar zeker voor uw inspraakmogelijkheden. Ook de door u gekozen raadsleden klagen vaak over hoe weinig invloed zij nog kunnen uitoefenen op regionaal te nemen besluiten. De SP wil echter juist dat er beter geluisterd wordt naar wat bij inwoners leeft. De manier waarop er nu in de Betuwe regionaal wordt samengewerkt via het college en beleidsmedewerkers belemmert dat. Te vaak krijg je dan te horen "dat de meeste andere gemeentes anders hebben besloten. "Je kunt je dan ook afvragen of Culemborg wel zo veel gemeen heeft met zijn vooral uit dorpen bestaande Betuwse buren of Tiel als centrumgemeente." Ik denk dat het vooral de provincie Gelderland is die wil dat alle gemeentes in de Betuwe zo samenwerken. Veel inwoners van onze stad zijn daar in tegen meer georiënteerd op Utrecht.

Reactie toevoegen

U bent hier