h

Kinderarmoede in Culemborg

5 oktober 2017

Kinderarmoede in Culemborg

Foto: SP

In Nederland groeien meer dan 400.000 kinderen op in gezinnen waar armoede heerst. In Culemborg heeft maar liefst 17%  van de gezinnen met kinderen moeite met rondkomen.  Nog erger is dat in Culemborg 400 (circa 6% van de) kinderen opgroeit in een gezin met een inkomen op bijstandsniveau. De SP vindt dat schandelijk want dat geeft deze kinderen minder kansen krijgen zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat er vaak niet genoeg geld is om te sporten, voor muziekles , boeken ,soms dure schooluitstapjes of om lid te worden van een vereniging. Tijdens de raadsvergadering van 28 september heeft de SP fractie een motie ingediend waarin gevraagd wordt om meer aandacht en maatregelen. De wethouder vond de motie eigenlijk overbodig, maar gelukkig dacht de meerderheid in de raad daar anders over en werd de motie toch aangenomen.

Kinderarmoede raakt in Culemborg meer dan 400 van de 2.470 kinderen in de leeftijdsgroep 0-12 jaar. Dat is  anderhalf keer het landelijke en provinciaal gemiddelde. De SP vindt het schandelijk dat in een rijk land zo veel kinderen opgroeien in (relatieve) armoede. Dat betekent immers dat zij op jonge leeftijd minder kansen krijgen zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dat kinderen bijvoorbeeld vanwege te weinig geld niet op vakantie kunnen of mee kunnen op soms dure schooluitstapjes. Dat er niet genoeg geld is om te sporten, voor muziekles of om lid te worden van een vereniging als een kind dat wil. Daarnaast worden kinderen soms op school ook gepest als hun kleding niet “trendy" genoeg is. Volgens de GGD is verder een risico dat kinderarmoede leidt tot ongezonde voeding, overgewicht en te weinig (buiten) spelen. 

Dat is iets waar landelijk alle experts van vinden dat er meer aan moet worden gedaan. Dat zou dan des te sterker moet gelden voor de gemeente Culemborg. In de plannen van het college verwoordt in een nota die “kansrijk opgroeien van 0-12” heet, staat echter weinig nieuws over het bestrijden van kinderarmoede. Men wil gewoon doorgaan met het bestaande beleid. Dat geldt bijvoorbeeld voor het brede school beleid waarin alle kinderen via geld van de gemeente kennis maken met sport, cultuur en via onder meer musea met onze geschiedenis. Het is dan echter wel zuur als er vervolgens maar weinig ruimte is om voor kinderen en ouders uit arme gezinnen de kosten voor sporten of muziekles via de gemeente vergoed te krijgen. Nog geen 200 kinderen maken gebruik van de bestaande regeling voor ondersteuning bij het lid zijn van een sportclub. Nog zorgelijker is dat slechts 24 kinderen gebruik maken van een vergelijkbare regeling via het Gelders Jeugd Cultuurfonds. 

Dat vraagt om extra maatregelen en regelingen, ook als dat extra geld kost. We willen daar als SP één van onze speerpunten van maken in onze verkiezingscampagne. Meer concreet denken wij onder meer aan een soort pas of strippenkaart waarmee kinderen met ouders met een lager inkomen gratis kunnen sporten. We willen hiermee niet wachten tot na de verkiezingen en zijn blij dat de SP motie die vraagt om meer maatregelen werd aangenomen.

Reactie toevoegen

U bent hier