h

Avond over beter organiseren medische zorg

1 mei 2017

Avond over beter organiseren medische zorg

Foto: SP

Op 10 mei organiseert de SP een avond over de organisatie van de zorg in Culemborg. We bekijken met name of zaken beter georganiseerd kunnen worden voor inwoners van Culemborg die aangewezen op meer complexe medische zorg. Hieronder verstaan we zorg die voor langere tijd zorg ontvangen en die te maken krijgen met meerdere zorgverleners en instanties. Op de openbare avond gaan we samen met werkers in de zorg en inwoners die aangewezen zijn op zorg bespreken wat er beter kan. Centraal staat de vraag hoe we de zorg beter toegankelijk kunnen maken. Hoe we in Culemborg drempels als ingewikkelde regels en vele formulieren weg kunnen nemen. Doel is om zo te voorkomen dat wie zorg nodig heeft die gaat mijden of niet optimaal gebruik maakt van de ondersteuning die voor hen beschikbaar is.

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom op deze avond. De toegang is gratis. De avond, die gehouden wordt in De Ontmoeting / Bon Vie begint om 20:00 uur.  Vanaf 19:30 uur is er gelegenheid om vooraf een kopje koffie te drinken.

Hoe kunnen we de medische zorg in Culemborg beter organiseren? De medische zorg in Nederland wordt door velen gezien als een van de beste ter wereld. Dat is iets om trots op te zijn. Het is ook vooral een groot compliment voor de vele zorgmedewerkers, die dagelijks ondanks de vaak hoge werkdruk hun uiterste best doen. Wat daarbij zeker niet onvermeld mag blijven is dat daarbij veel medewerkers ook "oog hebben" voor andere dan medische zaken.

Er zitten echter ook minder goede kanten aan ons zorgstelsel. De rijksoverheid streeft er naar dat mensen zo lang mogelijk thuis verzorgd worden. Dat vraagt van zorgontvangers dat zij zelf de regie gaan voeren over de zorg en de verdere ondersteuning die zij nodig hebben. Dat is echter vaak lang niet zo eenvoudig als het klinkt. Dat komt deels door de vaak fors oplopende eigen bijdrages die worden gevraagd. Ook speelt mee dat er erg veel geregeld en aangepast moet worden als je bijvoorbeeld minder mobiel bent of aangewezen bent op langdurige thuiszorg. Dat wordt nog extra moeilijk gemaakt door de vele ingewikkelde regels en aanvraagformulieren van ondermeer zorgverzekeraars. Ook is daarbij vaak lang niet altijd duidelijk tot welke instantie je je met bepaalde hulpvragen moet wenden. Bijkomend nadeel is dat zorgverleners vaak veel van hun tijd moeten besteden aan de administratieve kanten van deze bureaucratie. Dat is ook de conclusie van ondermeer de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. Deze raad vindt dat er te veel gevraagd wordt van de zelfredzaamheid van veel "gewone" inwoners. Zij vindt dat de overheid meer naast in plaats van tegenover inwoners zou moeten staan. Het is aan de landelijke politiek om deze aanbevelingen te vertalen in ondermeer lagere eigen bijdrages en eventueel een andere rol voor zorgverzekeraars. Dat betekent echter niet dat we in Culemborg en omliggende gemeentes niet ook het nodige kunnen doen.  De uitdaging voor gemeenten en zorginstellingen is anders gezegd om een en ander zo te organiseren dat ook deze mensen gemakkelijker een beroep kunnen doen op de regelingen die er zijn om hen te ondersteunen als zij ernstig ziek zijn.  De gemeente zou er met andere instanties voor kunnen zorgen dat patiënten voor alle aanvragen voor hulpmiddelen en andere ondersteuning gebruik kunnen maken van 1 loket. Dat er een duidelijk overzicht komt van de regelingen waar mensen een beroep op kunnen doen.  

Reactie toevoegen

U bent hier