h

Hoezo ander beleid of solide financiën? Blijkbaar niet in Culemborg!

16 juni 2015

Hoezo ander beleid of solide financiën? Blijkbaar niet in Culemborg!

Culemborg heeft sinds een halfjaar een nieuw coalitie. Het college heeft inmiddels laten weten via de Perspectieven Nota wat de belangrijkste plannen voor 2016 zijn. Wat opvalt, is dat men vooral meer geld gaat uitgeven op het stadskantoor. Om te beginnen aan een vierde wethouder. Ook wil men de bezuiniging op het verminderen van het aantal ambtenaren terugdraaien. Verder is het enige nieuwe plan waar men geld aan wil besteden: het aanstellen van een ''city manager''. Een functionaris die in feite ambtelijk werk zal doen. Er ontbreekt echt nieuw beleid en is men zeker niet bereid om extra geld te reserveren voor armoede- of werkloosheidsbeleid of het ondersteunen van degenen die zorg nodig hebben. Nog kwalijker is dat men de voorgestelde begroting (net) sluitend hoopt te krijgen door een nieuwe belasting op te heffen, in het bijzonder, op elektriciteitsleidingen. Zelfs dan is de begroting alleen sluitend te krijgen als men alle bezuinigingen op tijd rond weet te krijgen. Hoezo, solide financiën vraag je jezelf dan af en wie krijgt straks de rekening gepresenteerd als men het huishoudboekje niet op orde weet te krijgen? Zijn dat dan weer de meest kwetsbare inwoners en instellingen in onze stad?

In december 2014 kreeg Culemborg na een maandenlang durende formatie een nieuw college bestaande uit VVD, D66, Groen Links en PvdA. Inmiddels zit het college er bijna een half jaar en brachten zij hun eerste Perspectieven Nota uit. Een belangrijk beleidsstuk waarin de plannen van de gemeente voor het volgende jaar staan en hoe men deze denkt te gaan financieren. Al met al zou dit een mooie gelegenheid zijn voor het nieuwe college om te laten zien dat zij vanuit een nieuwe visie slagvaardig aan de gang gaat: om met voorstellen te komen over hoe men de stad beter en anders wil besturen; en, welke oplossingen men heeft bedacht om de vele problemen waar Culemborg mee worstelt op te lossen. 

Als je het stuk echter doorleest valt vooral op dat er bijna géén nieuwe voorstellen in staan. Het college zegt hier over: "De ingrijpende veranderingen in het sociale domein drukken ook de komende jaren nog een groot stempel op zowel de gemeentelijke organisatie als de begroting. Uitgangspunt is nog steeds dat de drie transities worden uitgevoerd binnen de door de Rijksoverheid vastgestelde budgetten, met een buffer om een incidentele tijdelijke overschrijding op te vangen. Daarnaast moeten nog twee grote bezuinigingen worden gerealiseerd, die op overhead: indirecte kosten en personeel en de bezuiniging op vastgoed".

Het enige voorstel voor nieuw beleid is het aanstellen van een ''city manager''. Er wordt voorgesteld om E61.000 uit te trekken voor iemand die namens de gemeente moet proberen iets te doen aan de dreigende leegstand in de binnenstad, om zo te komen tot een levendiger stadscentrum. (De commerciële bedrijfs-makelaars doen dit al voor hun beroep!)

Tegelijkertijd gaat het college echter wel door om een vierde winkelgebied mogelijk te maken bij het NS station en wil niet luisteren naar de vele meningen van bezorgde winkeliers en bewoners van de binnenstad om de AH voor de binnenstad te behouden.  

Een andere zaak waar de nieuwe coalitie wel extra geld voor uit trekt zijn de salarissen van het college. De eerder afgesproken bezuiniging van circa 60.000 euro wordt teruggedraaid want Culemborg krijgt weer vier wethouders!  En als je voor het gemak die ''city manager'' meetelt komt er nog een extra beleidsmaker bij.

Het belangrijkste punt voor de SP in deze nota blijkt te zijn dat er géén extra financiële ruimte komt om de gevolgen van de transities te verzachten en voor diegene die zorg en maatschappelijk ondersteuning nodig hebben. Er wordt nog meer bezuinigd op welzijnswerk en fikse kortingen op jongerenwerk gedaan terwijl nu al blijkt dat jongeren en zorg-hebbende hopeloos in de knel komen!

Het wordt kwalijker wanneer men leest dat de college helemaal niet bezig is om de gemeentelijke uitgaven solide te krijgen. In 2016 hoopt men E11.000 over te houden. Dat zal echter alleen mogelijk zijn als men E600.000 aan precariobelasting ivm elektriciteitsbekabeling kan innen! Landelijk zijn de energiemaatschappijen hier tegen en de kans bestaat dat de rechter hen in het gelijk zal stellen. Dus is het plan om E600.000 te bezuinigen hierdoor boterzacht! Tevens zijn de geprojecteerde bezuinigingen op bijvoorbeeld vastgoed en sport voor 2015 helemaal niet zeker.

Nogmaals...Hoezo ander beleid, of solide financiën?

--Thijs Heemskerk, fractievoorzitter SP Culemborg

 

Reactie toevoegen

U bent hier