h

Culemborgse Jongerenraad

3 juni 2015

Culemborgse Jongerenraad

Foto: Bas van Hees

Mag ik mij voorstellen: mijn naam is Bas van Hees. Ik ben 16 jaar en in het dagelijks leven op Lek en Linge 'Onderwijs Ondersteunende Leerling Vmbo Theoretische Leerweg'. Een hele mond vol. Het is te vergelijken met de MAVO. Ik ben redactielid van de web krant van Lek en Linge en redactielid Relaks (van het LAKS) en ik ben lid geworden van ROOD, afdeling SP Culemborg.

Ik ben samen met andere politiek geïnteresseerde leerlingen gestart om een jongerenraad op te richten. De officiële naam is: ''De Culemborgse Jongerenraad''. Een jongerenraad is een belangenorganisatie voor jongeren naar het model van de gemeenteraad. Dat heeft veel tijd gekost en we zijn er nog lang niet klaar mee. Ik heb met raadsleden gesproken van mijn stad Culemborg en heb daarmee ook al een aantal keren nauw samengewerkt. Samen met de raadsleden probeer ik een goede start te maken in het politieke landschap. We hebben al een startend bestuur van 5 personen (m/v). Nu kunnen we echt aan de slag. Hopelijk krijgt de jongerenraad ook een ander, meer politieke, rol . We zouden graag zien dat we een officiële adviesraad van de gemeente worden. We kunnen bij besluiten die belangrijk zijn voor jongeren de gemeenteraad en het college gevraagd, of ongevraagd, advies geven. Zo komt er meer aandacht voor besluiten van de gemeente die impact hebben op jongeren in Culemborg. Iets waar, volgens mij, bij veel jongeren best wel behoefte aan is.

Als je geïnteresseerd bent in onze activiteiten, of als je wilt weten hoe je dingen voor elkaar kunt krijgen, mail dan naar: culemborg@sp.nl.

U bent hier