h

SP campagnetour komt naar Culemborg!

3 maart 2015

SP campagnetour komt naar Culemborg!

Voor veel mensen zijn het zware tijden: economische crisis, hoge werkloosheid en zware bezuinigingen. Wat de SP betreft neemt de rijke provincie Gelderland haar verantwoordelijkheid. Onze provincie heeft immers een miljardenvermogen overgehouden aan de verkoop van aandelen Nuon. De SP wil dat de provincie de komende jaren gaat investeren in een mooier, beter en menselijker Gelderland. Wij denken daarbij onder andere aan betere spoorlijnen, busverbindingen, betaalbare en duurzame woningen, culturele heropbouw en goede sportvoorzieningen voor iedereen.

Naast investeren wil de SP meer aandacht voor kleinschaligheid. Geen megawinkelcentra in het buitengebied maar investeren in de binnensteden. Geen megastallen en megakassen maar ruimte voor kleinschalige boerenbedrijven, die kwaliteit bieden in plaats van kwantiteit. Leefbaarheid ook in de kleine dorpen onder andere door behoud van buslijnen en bibliobussen en door betere bereikbaarheid voor mobiele telefoons en door glasvezel in het buitengebied. Kleine innovatieve en duurzame bedrijven steunen in plaats van multinationals die toch al megawinsten maken. Geld voor trapveldjes in plaats van dure topsportaccommodaties of éénmalige show evenementen.

Op zaterdagmiddag, 7 maart, krijgt Culemborg bezoek van een aantal van onze SP kandidaten voor de Provinciale Staten verkiezingen. Vanaf 13.30 zijn deze kandidaten en leden van SP Culemborg aanwezig op de Grote Markt te Culemborg. U kunt dan in gesprek gaan met hun over hoe de provincie voor u en voor Culemborg iets kan betekenen. Wij horen graag uw mening.

Tot a.s. zaterdag!

U bent hier