h

Geef inwoners het laatste woord!

13 maart 2015

Geef inwoners het laatste woord!

In Culemborg is het momenteel onmogelijk dat er een officiële volksraadpleging wordt gehouden. Dat bleek ondermeer toen meer dan 1000 burgers vroegen om een referendum tijdens de besluitvorming over het zwembad.

De SP wil daar iets aan doen en komt in maart met een raadsvoorstel om het houden van een referendum mogelijk te maken.

Dat is volgens de fractie met name van belang omdat er nog steeds vanuit de provincie wordt vastgehouden aan het advies van de commissie Sterk Bestuur. Deze commissie, onder voorzitterschap van VVD-er en voormalige voorzitter van de Eerste Kamer dhr. De Graaf, bracht eind vorig jaar zijn advies uit: dat Culemborg moet fuseren met de gemeente Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.  

De Culemborgse raad maakte bezwaar tegen de werkwijze en advies van de commissie.

Op 25 maart komen de gedeputeerde en een vertegenwoordiger van de VNG naar Culemborg om deze bezwaren met de gemeenteraad te bespreken.

De SP is nadrukkelijk tegen deze gemeentelijke herindeling. Volgens ons is een grotere gemeente niet speciaal kostenbesparend, terwijl de afstand voor inwoners letterlijk en figuurlijk groter wordt.

Wij vinden dat sterk bestuur is vooral met een bestuursstijl waarbij goed naar inwoners wordt geluisterd en het bestuur zo is georganiseerd dat de dienstverlening goed en dichtbij de mensen is.

Een belangrijke eerste stap is de mogelijkheid te creeëren om een referendum te mogen houden. Als er dan voldoende inwoners vragen om een referendum, kan men hun mening krijgen hierdoor.

Vandaar dat wij in de komende raad onze voorstel zullen indienen.

Wij willen dat de inwoners van Culemborg het laatste woord zal krijgen voordat dit plan doorgedrukt wordt.

Reactie toevoegen

U bent hier