h

Bijeenkomst formatieproces Culemborg

26 augustus 2014

Bijeenkomst formatieproces Culemborg

Hedenochtend heeft de griffier een uitnodiging van de VVD fractie verstuurd aan alle raadsleden en steunfractie leden in Culemborg voor een bijeenkomst op maandagavond 1 september a.s. om 20:00 uur.

Deze bijeenkomst wordt in de Stadszaal van het Stadhuis te Culemborg gehouden.

Onderwerpen die de VVD ter sprake wil brengen zijn:

- Bespreken van het rapport van de informateur

- Voorkeur van de verschillende partijen voor een coalitie

- Advies voor fase 2 van het informatieproces

De SP vindt het positief dat de coalitievorming in het openbaar besproken wordt. Wij zullen dan ook op deze raadsbijeenkomst vertellen wat wij vinden over de vastgelopen coalitievorming. Wij vinden dat dit hard nodig is door het onzorgvuldige verloop van de informatieronde. De informateur adviseerde dat er verkennende gesprekken zouden plaatsvinden met VVD, D66, SP, GL en PvdA. De SP werd echter niet uitgenodigd en zo werd het advies van de informateur genegeerd. Er werd zonder rekening te houden met de wensen van PvdA en SP aangestuurd op de coalitiewens van de VVD voor een coalitie met GL en PvdA. Het gevolg is dat het vertrouwen van de SP, net als overigens van de PvdA, ernstig beschadigd is. Hierdoor is inmiddels een situatie ontstaan waarin verder praten over deelname van twee linkse partijen aan een coalitie met VVD en D66 op z’n minst erg lastig wordt. Het lijkt er op dat de VVD die het voortouw heeft genomen bij deze informatieronde dit (nog) niet onder ogen wil zien.  De VVD lijkt liever te willen doen alsof de informatieronde, die onder hun verantwoordelijkheid werd gevoerd, toch succesvol afgerond is. De SP vindt het onverstandig dat de VVD zich zo blijft opstellen. Dat verkleint de kans dat er a.s. maandag veel vooruitgang kan worden geboekt.

Reactie toevoegen

U bent hier