h

Landelijke zorgdemonstratie op 8 juni in Amsterdam

18 mei 2013

Landelijke zorgdemonstratie op 8 juni in Amsterdam


Het zorgakkoord dat enkele weken geleden gesloten werd tussen werkgevers, werknemers en het kabinet zorgt voor een verlies van 50.000 banen in de zorg. Thuiszorg wordt voor 40 % afgebroken waardoor 170.000 mensen hun thuiszorg verliezen, verzorgingshuizen gesloten, de toekomst van de dagbesteding is afhankelijk van de gemeenten, die wel een korting van 25 % te verwerken krijgen. Dit accepteren wij natuurlijk niet. Daarom roepen wij iedereen op om op 8 juni naar Amsterdam te komen voor een grote manifestatie tegen de plannen.

Het zorgakkoord in beeld
Er is geen bezuiniging geschrapt. Er komt een korting op de loonruimte voor personeel in de zorg, dat betekent dat periodieke verhogingen niet (zullen) worden gegeven. Er komt een forse korting op het tarief in de zorginstellingen en op het PGB van mensen. En de extra investering in de ouderenzorg voor extra personeel om de werkdruk te verminderen vervalt ook. Kortom de operatie is een vestzak-broekzak operatie geweest. De bezuinigingen zijn niet van tafel maar verschoven.
Wat kun jij doen?
Kom op 8 juni 2013 naar Amsterdam. Deze bezuinigingen raken niet alleen de direct betrokkenen, maar iedereen, roep daarom iedereen in je omgeving op om mee te gaan naar Amsterdam.
Busvervoer naar Amsterdam
De Abvakabo organiseert bussen en maakt de opstapplekken op haar website bekend. Om de aanmeldingen vanuit de SP te coördineren hebben we een special e-mailadres opengesteld: 8juni@sp.nl, iedereen die gebruik wil maken van busvervoer naar Amsterdam kan zich aanmelden door naam, adres en postcode te mailen naar dit mailadres. De opstapplekken zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
Heb je in de tussentijd vragen? Neem contact op met culemborg@sp.nl

U bent hier