h

SP Culemborg in actie tegen afbraak AWBZ

8 januari 2013

SP Culemborg in actie tegen afbraak AWBZ


Staatsecretaris Van Rijn (PvdA)wil het AWBZ-budget voor dagbesteding en thuiszorg overhevelen naar de gemeenten en er een verzekering van maken. Wat overblijft in de AWBZ is de langdurige zorg voor mensen met een hoge zorgzwaarte. De gemeenten moeten de dagbesteding en thuiszorg gaan uitvoeren, maar het budget is wel alvast 20 procent gekort. Volgens Van Rijn moet dit omdat anders de ouderen- en gehandicaptenzorg onbetaalbaar worden.

Van Rijn verdiende in zijn vorige functie in 2011 bij pensioenorganisatie PGGM echter 469.000 euro, meer dan twee keer zoveel als de norm die in 2011 ruim 187.000 euro was. Als je het met mensen over deze plannen hebt, kunnen ze het niet geloven.
Dit zal toch niet? Het gaat wel gebeuren: 75% van het budget voor de huishoudelijke zorg vervalt in 2015, veel thuiszorgmedewerkers en begeleiders van de dagbesteding en begeleiders in de ambulante zorg zullen hun baan verliezen, cliënten komen thuis zonder begeleiding te zitten, met alle gevolgen van dien. De zorg is te belangrijk om niet in protest te komen. Niet alleen de SP, maar alle Culemborgse organisaties, huisartsen, cliënten, mantelzorgers, toekomstige cliënten etc. die met de gevolgen van deze wet te maken krijgen zullen zich moeten organiseren om deze plannen van tafel te krijgen.

Veel tijd is er niet meer. Wie wil meedenken en meedoen in het comité Zorg voor elkaar?
Meldt je aan bij Rein Burger, rein.burger@amatel.nl

U bent hier