h

Perspectiefnota in kader van bezuinigingen

5 juli 2011

Perspectiefnota in kader van bezuinigingen

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad unaniem de perspectiefnota 2012 aangenomen, maar dan wel met een belangrijk amendement. De gemeenteraad wil dat het college ook andere bezuinigingsmogelijkheden verder gaat onderzoeken. Het idee daarvoor kwam van de SP-fractievoorzitter Thijs Heemskerk. De SP wil voorkomen dat alleen de collegeplannen worden uitgewerkt.

Doel van de perspectiefnota is om in grote lijnen aan te geven welk beleid de gemeente de komende jaren gaat voeren, en hoe de gemeente denkt de begroting op orde te houden. Belangrijk probleem hierbij is dat mede dankzij de huidige regering er 3 miljoen euro bezuinigd moet worden. De afgelopen maanden hebben het College en de gemeenteraad zich erover gebogen hoe dit grote bedrag bij elkaar te sprokkelen. Tijdens een ledenvergadering zijn er verschillende idee├źn aangedragen. Uitgangspunten blijft dat kwetsbare inwoners bij de bezuinigingen ontzien moeten worden. Het zal niemand verbazen de SP is tegen bezuinigen op de minima en de zorg. Ook vinden we dat er niet bezuinigd moet worden op natuur en milieu. Als er dan toch bezuinigd moet worden vinden wij dat mensen zolang hun inkomen dat toe laat een hogere eigen bijdrage kunnen
als zij gebruik maken van zaken als sport en cultuur. Zo hopen we te voorkomen dat er als nieuwe tegenvallers zijn weer toch wordt voorgesteld op
die zaken die wij willen dat buiten schot blijven. Wel hebben we in de Raad aangegeven dat er wat ons betreft onderzocht moet worden wat het effect is van ondermeer:
- verhoging van de sporttarieven
- het verenigingen zelf laten beheren van gebouwen
- het privatiseren van de Fransche School
- verder bezuinigen op de bedrijfsvoering en externe inhuur van de gemeente.
Andere partijen kwamen met hun eigen wensen en voorstellen. Na het nodige uitzoekwerk zal het college met een reeks mogelijke bezuinigingen komen. Hopelijk zal de Raad zo bij de behandeling van de begroting in november een weloverwogen keuze maken waarop bezuinigd kan worden. Waar de SP voor staat, blijft onveranderd. De aankomende maanden zal het extra belangrijk zijn om zo veel inwoners van Culemborg te overtuigen van onze standpunt. Zo kunnen we er hopelijk voor zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten gaan dragen bij deze bezuinigingen.

Namens de SP fractie

Pieter van Dijk

U bent hier