h

Kan het ook anders met de bezuinigingen?

15 juli 2011

Kan het ook anders met de bezuinigingen?

Op de website www.socialisme.nu lazen we een aardig stuk dat de bezuinigingen ook anders kunnen.

Nieuwe JSF's

We gaan er 85 kopen voor de luttele som van 11,3 miljard euro, waarvan 7,6 miljard investeringskosten. Dat halen we er makkelijk weer uit. Hoe, dat zien we later wel weer eens.

Nieuwe kerncentrale

Die kost de staat 1 miljard euro. Althans: dat was in 2010 zo, vóór de drie meltdowns in Japan. De geschiedenis heeft ons geleerd dat na elke kernramp de prijzen voor nieuwe centrales met minimaal 75 procent stijgen. Maar we doen niet vervelend: 1 miljard blijft op ons telraampje staan.

Kunduz-missie

Staat nu in het kasboek voor 467,5 miljoen euro. Maar die is ook nog maar net begonnen. De oorlog in Uruzgan was tussen 2002-2011 begroot op 2 miljard, maar dat bleek per ongeluk toch 3,5 miljard geworden te zijn. Omdat het huidige kabinet misschien wel kan rekenen, maar ook alles weet van creatief begroten waarbij allerlei postjes 'vergeten' worden, voorspel ik dat de missie ons ruim een miljard gaat kosten. Ook hier stellen we dit voor het totaalbeeld naar beneden bij. We maken het af op 700 miljoen.

Hypotheekrente-aftrek

Dat kostte de staat 7 miljard euro in 2004, 10 miljard in 2005 en 11 miljard in 2009. We kunnen er gevoeglijk vanuit gaan dat het tot 2011 bepaald niet zal dalen, dus ook hier weer abnormaal vriendelijk: 11 miljard euro.

Heeft u meegerekend? Voor slechts vier rechtse hobby's zitten we op een totaal van 24 miljard euro. Moeten we hier nog iets aan toevoegen? Dacht het niet.

U bent hier