h

SP houdt vast aan 110% minimabeleid

23 mei 2011

SP houdt vast aan 110% minimabeleid

De gemeente Culemborg staat voor een grote bezuinigingsoperatie, omdat het rijk vanwege de financiële crisis minder geld beschikbaar stelt aan gemeentes. Omdat het in Culemborg om een bedrag van maar liefst 3 miljoen euro gaat, vindt ook de SP dat we hierbij veel mogelijkheden moeten bekijken en de gemeentelijke uitgaven uitgebreid onder de loep moeten nemen. Toch is er één belangrijk punt, waarop de SP in de gemeenteraad en bij de kerntakendiscussie aangegeven heeft absoluut niet te willen bezuinigen. Uiteraard hebben we het hier over het minimabeleid, waar alle regelingen onder vallen die zijn opgesteld en bedoeld om de financieel zwakkeren in onze gemeente ondersteuning te bieden. Op dit moment kunnen mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum, aanspraak maken op regelingen die onder het minimabeleid vallen. Bij onder andere de kerntakendiscussie bleek dat bij alle partijen eensgezindheid was over het feit dat we moesten vasthouden aan dit percentage.

Wij waren dan ook blij dat in de notitie over voorgestelde bezuinigingen, als uitgangspunt was opgenomen dat het minimabeleid voor mensen met een inkomen tot 110% van het minimum beschikbaar moest blijven. Tot onze grote verbazing, stonden er echter in dezelfde notitie, maatregelen die haaks stonden op dit standpunt. Enkele voorgestelde bezuinigingen brengen het percentage bij sommige regelingen namelijk terug van 110% naar 100%, waardoor enkele inwoners van onze stad buiten deze regelingen gaan vallen en in financiële problemen kunnen komen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de SOPA, subsidies voor eigen bijdrages aan de CAK en collectieve ziektekostenregelingen.

Het moge duidelijk zijn dat wij als SP Culemborg niet akkoord zullen gaan met deze voorgestelde bezuinigingen. Wij zullen de raad aanspreken op haar eigen geformuleerde uitgangspunten, en de verantwoordelijkheid die zij ook draagt voor de zwakkere schouders in onze gemeente. Juist in deze tijden van grotere werkloosheid en algemene bezuinigingen, is het belangrijk om te zorgen dat mensen die het al moeilijk hebben, niet nog verder in de (financiële) problemen raken. Wij zullen niet stil toekijken hoe er meer armoede gecreëerd wordt in onze stad, en mochten deze bezuinigingen doorgang vinden, dan zullen wij ook op straat en in de stad ons standpunt luid duidelijk maken en actie voeren tegen deze plannen.

U bent hier