h

Sp actief

21 april 2011

Sp actief

Onder dit motto was er vandaag een geanimeerde uitwisseling met de afdeling Nieuwegein en de afdeling Tiel i.o.

De bijeenkomst toonde eens te meer aan dat de SP de lokale thema's niet vanuit de raad alleen kan beoordelen, maar met name door acties op straat, folderen, buurten in de buurt e.d.
Het was een genoeglijke, informele , uitwisseling waarbij een ieder zijn steentje bijdroeg. Voor herhaling vatbaar!

U bent hier