h

Onrust door Incassobeleid Kleurrijk Wonen

16 november 2009

Onrust door Incassobeleid Kleurrijk Wonen

Afgelopen week hebben alle huurders van Kleurrijk Wonen in Culemborg een brief gehad waarin Kleurrijk Wonen meldt dat het incassobeleid gaat veranderen. Dit houdt in dat Kleurrijk Wonen strenger gaan worden met betrekking tot de datum waarop mensen de huur betalen. Kleurrijk Wonen wil dat de huur per direct voor de 1ste van de maand wordt betaald. Veel huurders zijn overvallen door het bericht en zijn het er niet mee eens. De HID neemt actie.

Nu zijn er een heleboel mensen, die om welke reden dan ook, de huur pas betalen rond de 15e van de maand. Een bijstandsuitkering wordt bijvoorbeeld ook achteraf betaald. De uitkering over november ontvang je dan 15 december. Logisch dat je daarna direct de huur betaalt. Dit is tot nu toe gewoon goed gegaan. Kleurrijk Wonen wil dit nu ineens veranderen. Waarom toch?

Telefonische navraag leverde de volgende toelichting op: de huurder krijgt voor de maand november een betalingsregeling aangeboden, waarbij minimaal 50 euro moet worden betaald om de “achterstand” in te lopen. Vanaf december 2009 worden de huurders dan geacht de huur op de nieuwe tijd te betalen, dus voor 1 december.

De hulpdienst van de SP heeft veel vragen gehad over deze actie. Veel mensen zijn boos over de brief en in onze ogen is dat terecht. Mensen die de huur op tijd automatisch laten afschrijven, hadden helemaal geen brief moeten hebben. Mensen die netjes elke maand hun huur betalen op de 15e hebben van Kleurrijk Wonen nooit eerder bericht gehad dat ze een huurachterstand hebben. Nu zouden die huurders elke maand een aanmaning gaan krijgen. Met twee aanmaningen raken zij hun Woongoudpas kwijt.

De SP hulpdienst vindt dit onredelijk. Huurachterstand ontstaat als er één maand geen huur is betaald? Bovendien is niet iedereen in staat om het minimale bedrag van 50 euro per maand vooruit te betalen om daarmee de achterstand in te lopen.

De Hulpdienst van de SP gaat ermee aan de slag. We gaan juridisch advies inwinnen en navraag doen bij de huurders: wat is afgesproken in het huurcontract, wat zijn de regels, hoe zijn die in het verleden gehanteerd, wat zijn de mogelijkheden en wat is redelijk.

We gaan ervan uit dat Kleurrijk Wonen in deze moeilijke tijden de zaken niet onnodig gecompliceerd gaat maken. We houden u op de hoogte.

M. Leonhardt en Betty Spits
Hulp- en Informatiedienst - HID - SP Culemborg

U bent hier