h

SP vraagt om extra jongerenvoorziening

13 maart 2009

SP vraagt om extra jongerenvoorziening

‘Minimaal twee kleinschalige jongerenvoorzieningen’ vroeg de SP in een amendement bij het vaststellen van het jeugdbeleidsplan in de raadsvergadering van 5 maart. De jongeren zelf vragen erom, maar ook de wooncorporatie en ELK welzijnswerk zien de noodzaak in van meer en betere plekken voor jongeren in Culemborg. Jammer genoeg kreeg dit voorstel behalve van de SP alleen de steun van de fractie van GroenLinks.

In de jeugdbeleidsnota is te lezen “Er zijn te weinig plekken voor jongeren. De voorzieningen die er zijn, zijn van onvoldoende kwaliteit…”. Het college wil tot 2012 één en mogelijk twee jongerenvoorzieningen creëren. De enige echte jongerenvoorziening is momenteel De Treffer in Achter de Poort. De extra plek voor jongeren die het college wil gaan creëren komt bij de nieuwe sporthal in west. Alleen als er dan nog geld over is gaat bekeken worden of er ook Culemborg Oost wat gedaan kan worden. De SP vindt dit onbegrijpelijk. In de Salaamander is sinds een aantal jaren geen plek meer voor jongeren. Doordat jongeren geen plek hebben, hangen ze doelloos rond in de wijk.

Het lijkt er wel steeds meer op dat dit college het liefst de jeugd in Culemborg Oost benaderd als probleemgroep waar alleen hard tegen moet worden opgetreden. Eerder wilde het college slechts na forse druk vanuit de linkse partijen haast gaan maken met een brede school Oost. Nu blijkt ook een jongerenvoorziening in deze wijk voor dit college geen prioriteit te hebben. Best vreemd als je bedenkt dat het juist in Culemborg Oost nodig is de jeugd extra kansen te bieden. Dit is nog opmerkelijker is dit als je als college zegt te willen voorkomen dat rondhangende jongeren overlast blijven veroorzaken.

U bent hier