h

Nieuws van bewonersplatform Achter de Poort

3 maart 2009

Nieuws van bewonersplatform Achter de Poort

Op 9 maart aanstaande is er weer een bijeenkomst van het bewonersplatform 'Achter de Poort' op de Havendijk. Daar zullen de laatste ontwikkelingen worden besproken. Hieronder vast een overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot de gesprekken met Kleurrijk Wonen over de mogelijke sloopplannen.

Op 14 januari had het bewonersplatform een eerste overleg met Kleurrijk Wonen. Daar hebben we de resultaten van de enquête aangeboden aan Kleurrijk Wonen. Uit deze enquête blijkt dat de meerderheid van de bewoners in de kleine straatjes kiest voor renovatie op maat in plaats van sloop. In dat gesprek stelden we dat sommige bewoners al lang wisten van de sloop. Kleurrijk Wonen stelt dat het besluit tot sloop pas in september 2008 genomen is. Verder vroegen we waarom de eensgezins-woningen in de Vaarstraat en Vicarystraat niet gesloopt worden. Kleurrijk Wonen stelt dat die woningen groter zijn en meer geschikt voor renovatie.

Op 23 februari volgde een tweede gesprek met Kleurrijk Wonen. Daarin deelde Kleurrijk Wonen mee dat zij door wilde gaan met sloop. Alleen de volgorde van sloop wordt aangepast. Er wordt nu niet begonnen met de kleine staatjes wat eerst de bedoeling was, maar bij CRUM. De kleine straatjes zijn nu pas over 6/7 jaar aan de beurt. Volgens Kleurrijk Wonen is renovatie te duur en zijn er ook bouwkundige obstakels. Het platform vroeg om een onderbouwing die Kleurrijk Wonen zei te verstrekken.

In de tussentijd heeft de SP-Culemborg een brief over de situatie gestuurd naar de Gemeenteraad. Daarin wordt gesteld dat de meerderheid van de kleine straatjes tegen de sloopplannen is. En dat is een ander beeld dan wat Kleurrijk Wonen van de situatie heeft gegeven. Op 19 maart wordt deze brief besproken in de Gemeenteraad. Het is van belang dat bewoners van de kleine straatjes daarbij aanwezig zijn.

Op 20 maart komt er een bouwkundige van de landelijke SP op bezoek om de bouwkundige staat van de woningen te onderzoeken. Zo krijgen we een second opinion tegenover de mening van Kleurrijk Wonen.

Verder kondigt Kleurrijk Wonen in haar laatste Nieuwsbrief aan een eigen enquête te houden middels een vragenlijst bij het Sociaal Plan dat iedereen krijgt. Het is van belang deze vragenlijst in te vullen en te retourneren.

Komende maandag 9 maart komen we om 20.00 uur weer bij elkaar in het SP-kantoor aan de Havendijk 2 om de huidige stand van zaken te bespreken. We hopen op uw komst.

U bent hier