h

Bijdrage platform voorbespreking Gemeenteraad

19 maart 2009

Bijdrage platform voorbespreking Gemeenteraad

Op 19 maart was er een voorbespreking over de voorgenomen sloop van huizen 'Achter de Poort' in de gemeenteraad. Bijgevoegd vindt u de tekst zoals daar uitgesproken door het bewonersplatform. Verder heeft een bouwkundige en 2e-kamerlid van de SP - Paulus Jansen - op 20 maart een rondgang gemaakt door de wijk.

Geachte leden van de gemeenteraad, geachte wethouder,
Ik spreek hier namens het bewonersplatform van de kleine koloniale straatjes. Dit platform is opgericht na berichten van Kleurrijk Wonen dat onze woningen gesloopt zouden worden. Het betreft in totaal 70 woningen, deels eengezinswoningen en deels duplexwoningen. Vier duplexwoningen worden al geruime tijd door Kleurrijk Wonen leeg gehouden. Verder zijn er verschillende bewoners met een tijdelijk huurcontract.

 Achter de Poort - Yvonne Boone spreekt in - (c) 2009, SP CulemborgAllereerst hebben we een eigen enquête gehouden. Deze enquête was iets anders van opzet dan de enquête van Kleurrijk Wonen. Kleurrijk Wonen heeft een steekproef genomen en die mensen vragen gesteld. Wij hebben alle bewoners in de kleine koloniale straatjes een enquête afgenomen. We hebben de bewoners gevraagd of ze voor of tegen sloop waren. Het bleek dat 38 van de 66 bewoners tegen sloop zijn. Daarnaast hebben we de bewoners gevraagd cijfers te geven voor de kwaliteit van hun huis (6,8), Onderhoud van hun woning (6,3), Parkeergelegenheid (7,3), Binding met de buurt (7,6), Veiligheid (7,7) en Woongenot (7,8). Een groot pluspunt van de woningen is ook de relatief grote tuin.
Deze cijfers geven aan dat de mensen redelijk tevreden zijn met hun huis.

Wel willen ze dat de woningen op maat gerenoveerd worden. Dit mede omdat er sprake is van gedurende vele jaren achterstallig onderhoud. Zo zijn er bij sommige woningen vochtproblemen en problemen met de dakgoten. Bij renovatie kan er eventueel dakisolatie en dubbele beglazing aangebracht worden.

 Achter de Poort - gemeenteraad, bewoners - (c) 2009, SP CulemborgVerder blijkt dat de bewoners graag in hun buurtje blijven wonen. Velen wonen er ook al een lange tijd. Het is een karakteristieke arbeiderswijk die niet verloren mag gaan. Slopen zou betekenen dat de hele sociale infrastructuur ook gesloopt wordt. Immers slopen leidt tot nieuwbouw met veel hogere huren die door de meeste bewoners niet op te brengen zijn. Zij zijn daarom gedwongen te verhuizen naar, naar waar eigenlijk? Met als gevolg dat het tekort aan betaalbare huurwoningen in Culemborg weer groter wordt. In de kleine koloniale straatjes woont een zeer divers samengestelde bevolking (allochtonen, alleenstaanden jong en oud, gezinnen en begeleid wonen). Bij hoge huren zal de samenstelling van de wijk sterk veranderen.

Het bewonersplatform vindt het vreemd dat de woningen in het binnengebied (bijv. de Vicarystraat en de Vaartstraat) wel gerenoveerd worden. Kleurrijk Wonen gaf desgevraagd als argument dat die woningen groter zijn en daarom meer geschikt voor renovatie. Maar uit bouwtekeningen blijkt dat ze kleiner zijn dan de eengezinswoningen in de kleine koloniale straatjes. Ook wil Kleurrijk Wonen voorlopig geen inzicht geven in de technische onderbouwing van de sloop, met andere woorden waarom renovatie niet kan.

Ook is er onvrede bij de bewoners over het feit dat de sloopplannen al geruime tijd vast stonden. Kleurrijk Wonen geeft aan dat het formele besluit pas in september 2008 genomen is, maar het feitelijke besluit dateert van veel eerder. Verschillende bewoners met een tijdelijk huurcontract wisten dit ook.

Kleurrijk Wonen bestrijdt de resultaten van onze enquête omdat er geen handtekeningen gezet zijn. Maar dat is in de enquête die Kleurrijk Wonen gehouden heeft ook niet gebeurd. We zijn bereid om samen met Kleurrijk Wonen een enquête te houden om zo duidelijk te krijgen wat bewoners denken van renovatie. Tevens willen we graag inzicht in de redenen van de onmogelijkheid van renovatie

Namens het bewonersplatform
Jack en Yvonne Boone

U bent hier