h

Afwachtende houding college

4 december 2006

Afwachtende houding college

De SP-fractie is ontevreden met de reactie van het college van B&W op door haar gestelde vragen. De SP stelde vragen over de luchtkwaliteit op de Culemborgse scholen. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat het college een afwachtende houding aanneemt. Zij wil wachten op een landelijke visie die aangeeft hoe het binnenmilieu kan worden verbeterd. De SP wil echter dat het college actief gaat kijken hoe de situatie op de Culemborgse scholen is en daar waar nodig actie onderneemt.

Annet Sartorius-Kakerissa:”We willen dat alle kinderen een kans hebben op goed onderwijs en op een gezonde manier. Omdat het college niet echt staat te springen om actie te ondernemen, gaan we zelf bij de scholen informeren hoe zij aankijken tegen de resultaten van de landelijke onderzoeken en welke problemen zij ervaren. Voor ons zeggen de resultaten van het onderzoek genoeg. Wij vinden dan ook dat minstens meting moeten worden gedaan op de scholen om te kijken hoe de situatie in Culemborg is.”
Uit een landelijk onderzoek naar de kwaliteit van lucht in schoolklassen blijkt dat het slecht is gesteld met die kwaliteit. In ongeveer 80% van de gevallen blijkt de luchtkwaliteit vier maal zo slecht te zijn als de minimumnorm. Dit leidt tot hoger ziekteverzuim en kan in ernstige gevallen leiden tot astma. Gebrek aan verse lucht en een te hoge temperatuur hebben ook invloed op de leerprestaties.

U bent hier