h

SP: “Noodzaak verhoging riool-heffing met 75 euro niet aangetoond”.

15 november 2006

SP: “Noodzaak verhoging riool-heffing met 75 euro niet aangetoond”.

Het gemeentbestuur verhoogt de lasten voor inwoners met 75 Euro in 2007. De rioolheffing vindt plaats per aansluiting. Ieder huishouden betaalt daar aan mee. De SP is niet ingenomen met deze verhoging en heeft daar de volgende redenen voor

1 Betalen per aansluiting betekent dat bedrijven niet meebetalen.
2 De heffing is niet gebaseerd op “de zwaarste lasten op de sterkste schouders".
3 Binnen de gemeentelijke begroting is niet gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden.
4 De gemeente heeft niet gekeken naar het effect voor de lastenverdeling. Er is niet doorgerekend welke gemeentelijke lasten nu door wie opgebracht worden.

De SP had voorafgaand aan de raadsvergadering het gemeentebestuur gevraagd na te gaan wat de gevolgen van 75 Euro rioolheffing zou zijn, in vergelijking met voorgaande jaren. Dit om duidelijk te krijgen dat gewone mensen in verhouding steeds meer gemeentelijke belastingen/heffingen betalen en bewoners van dure huizen en bedrijven steeds minder. Wethouder Wichgers (VVD) moest het antwoord schuldig blijven. Gewoon onzorgvuldig bestuur, was daarop de conclusie van de SP-fractie. Een voorstel zonder onderbouwing. Naar de prullenbak ermee!
De meerderheid van de raad had echter geen problemen om opnieuw een rekening bij Culemborgers neer te leggen.

U bent hier