h

CULEMBORGERS PLEITEN VOOR BUS IN GELDERS PARLEMENT

16 juni 2006

CULEMBORGERS PLEITEN VOOR BUS IN GELDERS PARLEMENT

Er moet nu snel lokaal busvervoer komen in Culemborg. Die boodschap kwam luid en duidelijk over bij Provinciale Staten van Gelderland en de gedeputeerde mevrouw van Haaren (CDA). Het busplatform was met een bus Culemborgers naar de Staten gekomen, die de speech van Martin van Raay (secretaris busplatform) met applaus onderstreepten. Ook wethouder Stegeman en John Wierda van de seniorenraad spraken bij de Staten in.

"Wij willen geen bus die een hekel aan onze stad heeft. Snel erin, snel eruit. Culemborg wil een bus die van de stad houdt, die stopt waar de mensen wonen en stopt op plaatsen waar mensen naar toe willen. Ondermeer de
binnenstad". Aldus van Raay. Namens het busplatform somde hij nogmaals de voordelen op van een busje met aanhanger. "Een busje met aanhanger kent veel pluspunten. De bus is smal en wendbaar, zuinig en milieuvriendelijk, en bovendien goedkoop in vergelijking met een gewone bus." In een notitie kregen de Statenleden nogmaals de besparingen voorgerekend die voortkomen uit het gebruik van een bus met aanhanger.

Voorafgaand aan de Statenvergadering bracht het busplatform op zaterdag 10 juni met een uitgebreide delegatie een bezoek aan Leichlingen in Duitsland waar op dit moment een bus met aanhanger rijdt. De ervaringen daar zijn na een half jaar gebruik nog steeds bijzonder positief, zo konden de geinteresseerde raadsleden constateren.

Diverse Statenfracties spraken hun verwondering uit over de situatie in Culemborg en vonden het voorstel van het busplatform "Busje met aanhanger" zeker de moeite waard.
GroenLinks: "Het busje plus spreekt ons heel erg aan. Het lijkt ons een ontzettend goed experiment."
CDA: "Wij pleiten ervoor innovatiegelden aan te wenden voor een proef in Culemborg."
Christenunie: "Wij vinden dat er naar een busje plus gekeken moet worden."
SP: "Wij zijn enthousiast over het busje plus."

De gedeputeerde, Mevrouw van Haaren, wilde echter nog niet door de bocht gaan. "Wij komen er wel uit met Culemborg", sprak zij. Welke oplossing zij voor Culemborg in gedachten heeft, liet zij echter niet los. De vergadering van de Staten was ondertussen flink uitgelopen en moest geschorst worden. Komende week wordt de behandeling voortgezet. Philip Oosterlaak van het busplatform: "Onze zaak is goed aan de orde gekomen in de Staten. Het wordt tijd dat de Staten mevrouw van Haaren tot de orde roepen. Boter bij de vis. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat men de mond vol heeft over fijnmazig openbaar vervoer terwijl dat in Culemborg steeds verder uitgekleed wordt. Wij blijven er bovenop zitten."

U bent hier