h

Rood sein voor de ammoniaktrein

18 mei 2006

Rood sein voor de ammoniaktrein

De regering heeft de SP toegezegd eindelijk serieus werk te gaan maken van het terugdringen van het levensgevaarlijke transport van ammoniak. Minister Peijs en staatssecretaris Van Geel gaan onder andere kijken of het mogelijk is om de grote ammoniakstroom tussen Geleen en IJmuiden stil te leggen, door productie en verwerking bij elkaar te brengen.

SP-raadslid Oosterlaak is blij met deze toezegging: “Enkele malen per week dendert er door onze stad een levensgevaarlijke ammoniaktrein. Dit transport brengt onze inwoners totaal onnodig in gevaar. Wij hebben bij zowel het college als bij de regering dan ook aangedrongen op stopzetting hiervan. Hopelijk gaat dit er nu eindelijk van komen.”

De SP-Culemborg heeft begin dit jaar samen met Tweede-Kamerlid Krista van Velzen en het milieu-alarmteam van de SP om aandacht gevraagd voor de machteloze rol van gemeenten als het om vervoer van ammoniak gaat. In samenwerking met de gemeenten werd het rapport ‘ammoniak, de risico’s en lokaal bestuur’ geschreven. Dit rapport is aan een aantal burgemeesters langs het ammoniakspoor aangeboden. Gezamenlijk ondertekenden de burgemeesters, waaronder de Culemborgse burgemeester Moree, een manifest wat overhandigd werd aan staatssecretaris Van Geel.

ammoniaktrein

In het rapport van de SP staat dat er bij de gemeenten een alarmerend gebrek aan informatie is, dat er geen toereikende rampenplannen zijn en gemeenten hun inwoners niet tot slecht (kunnen) informeren. Met het comité ‘Rood sein voor de ammoniaktrein’ voert SP afdeling Culemborg al jaren actie vanwege de gevaren van ammoniaktransporten.

U bent hier