h

Twee uitvalswegen dicht?

21 april 2006

Twee uitvalswegen dicht?

Vanaf half februari tot medio april werd er zowel aan de Rijksstraatweg, als aan de Wethouder Schoutenweg gewerkt. Gevolg: extra verkeersopstoppingen en omleidingsroutes. Een andere route nemen was extra lastig, vanwege werkzaamheden aan deze twee belangrijkste uitvalswegen.

"De veiligheid van de stad was bovendien in het geding. Wie kunnen er nog in en uit de stad, bijvoorbeeld in het geval van een ramp?", aldus SP-raadslid Cathy Staats. "We hebben daarom nadrukkelijk aan de bel getrokken bij de politie, om na te gaan of men er voldoende bij stil gestaan had in de rampenplannen. En bovendien hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college. Want wie haalt het in z'n hoofd om zonder noodzaak gelijktijdig
twee belangrijke toegangswegen geheel of gedeeltelijk af te sluiten?". Ook zal de wethouder duidelijk moeten maken dat de start van de werkzaamheden aan de rotonde in Culemborg West, niets te maken had met de
raadsverkiezingen, omdat men toch nog even moest "scoren".

U bent hier