h

VVD-wethouder Wichgers haalt bakzeil over verkeer Parijsch.

3 maart 2006

VVD-wethouder Wichgers haalt bakzeil over verkeer Parijsch.

Na een schorsing kwam het hoge woord eruit. VVD-wethouder Wichgers beloofde alsnog "open en constructief overleg te voeren met bewoners". Het college had namelijk tegen alle afspraken en raadsbesluiten in, zonder overleg met omwonenden, besloten het doorgaande verkeer vanuit Parijsch voortaan door de woonbuurten bij Belle van Zuylenlaan / Distelvlinderlaan te leiden.

De hele raad kon zich vinden in een motie van CDA en SP waarin het college tot de orde werd geroepen. Alleen de VVD vond dat Wichgers prima werk geleverd had. De wethouder liet eerst doorschemeren de motie niet uit te willen voeren.

"Leugenaar", klonk het van de publieke tribune. Bewoners van de buurten rond de Distelvlinderlaan zijn woedend. Met recht. Wethouder Wichgers meent namelijk dat zijn idee├źn over het verkeer als evangelie gehanteerd moeten worden. De wethouder slaagt er niet in om zoals de raad het college opgedragen heeft, nieuwe ontsluitingswegen voor Parijsch aan te leggen. Wel meent het bijna demissionaire college dat het doorgaande verkeer voortaan door de woonbuurt Hoge Prijsch moet gaan en dat men dit even per decreet kan regelen. Wichgers beloofde bewoners vorig jaar dat er overleg zou plaatsvinden. Daar kwam echter niets van terecht. Wichgers hield het bij mededelingen aan de leden van de bewonerscommissie, nadat het college achter gesloten deuren (!) besloten had.

"Het gaat erom hoe een open en eerlijk bestuur moet werken. Waarom een college-besluit in beslotenheid? Waarom geen informatie naar alle bewoners? Waarom geen inspraakavond, waar een wethouder met ballen voor de zaal staat? Waarom geen goede discussie en proberen er samen uit te komen? Met deze motie dragen wij het college op alsnog open en constructief overleg te voeren met bewoners over de verkeersproblemen in Parijsch", lichtte SP-er Oosterlaak de motie van CDA/SP toe.
De SP ziet overigens geen aanleiding van het verkeersplan West af te wijken. Het domweg openstellen van een buurtontsluitingsweg voor doorgaand verkeer dat het college nu besloten heeft is woordbreuk en levert bovendien tal van bestuurlijke en juridische problemen op. Bovendien worden problemen rond verkeers-veiligheid genegeerd.

In 2004 stelde de raad het verkeersplan West vast. Na uitgebreide besprekingen waaraan door honderden mensen uit Culemborg-West werd deelgenomen, werd het voorstel van SP-wethouder Burger aangenomen. Met spoed aanleggen van 2 extra ontsluitingswegen en ontzien van woonbuurten voor doorgaand autoverkeer. Al twintig jaar is de verkeersontsluiting in Culemborg West beneden de maat. Het nieuwe college van B & W dat december 2004 tussentijds aantrad, slaagt er echter niet in de besluiten van de raad uit te voeren.

"De VVD roept nu bewoners op bezwaar aan te tekenen tegen het bestemmingsplan. De PvdA laat weten dat men een tweede ontsluitingsweg niet nodig vindt, terwijl men daar in 2004 nog mee instemde. Dat lieten deze partijen weten aan de wijkvereniging Parijsch. En van overleg met de wethouder komt, ondanks beloftes, niks terecht.", hield bewonerswoordvoerder Erik van der Ark de raad voor. Van der Ark heeft het helemaal gehad met de chaotische besluitvorming. "Wij geven dit college een drie. En daarvan zijn twee punten voor de niet genomen moeite". PvdA-raadslid Giesbertz legde uit dat de PvdA slecht had gecommuniceerd over de ontsluitingsweg. "De PvdA houdt toch vast aan het besluit twee nieuwe wegen aan te leggen".

De raad inclusief collegepartijen GL, D66 en PvdA stemde voor de CDA/SP-motie waarmee het college de opdracht kreeg eerst open en constructief overleg te voeren en pas daarna een besluit te nemen over eventuele openstelling Belle van Zuylenlaan/Vlinderlaan. Wat de SP betreft ligt het niet voor de hand dat de na 7 maart demissionair geworden wethouder Wichgers zich hier nog mee bezig houdt.

U bent hier