h

SP stemt principieel tegen “minnelijke regeling”

31 maart 2006

SP stemt principieel tegen “minnelijke regeling”

Burgemeester Toonen zal haar ontslag per 1 mei a.s. indienen. Daarbij is een financiële regeling met de gemeente afgesproken die op kan lopen tot 650.000 Euro. Indien mevrouw Toonen werk vindt, valt dit bedrag lager uit.

De gevolgen van het gemakkelijk genomen besluit van de meerderheid van de gemeenteraad (VVD, PvdA, GL, D66) in 2004 om het vertrouwen in de burgemeester op te zeggen stapelen zich op. Geld dat veel beter ingezet had kunnen worden om bijvoorbeeld een huisartsenpost of een stadsbus in Culemborg te krijgen.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 30 maart 2006 gaf Cathy Staats namens de SP-fractie de volgende verklaring: “De SP kan niet instemmen met de gang van zaken rond het vertrek van de burgemeester. Zoals bekend, heeft de SP in 2004 tegen de motie gestemd om het vertrouwen in het college - inclusief de burgemeester - op te zeggen. Wij hebben dat besluit ‘onverantwoord’ genoemd, onder meer vanwege de financiële gevolgen.
Als SP hebben wij in 2005 het rapport Berenschot onderschreven waarin vastgesteld werd “dat de bestuurscrisis onnodig was” en dat “de raad het hoofd koel had moeten houden”. Wij hebben in november 2005 niet ingestemd met het ophogen van de pot waaruit ex-bestuurders betaald worden.
De zogenoemde "minnelijke regeling" zoals voorligt, en waar partijen het over eens zijn geworden, is wat ons betreft niet slechter dan vele jaren een ex-burgemeester op wachtgeld zetten. Dat neemt niet weg dat wij het ontslag NIET voor onze rekening kunnen nemen. Wij zijn het dus niet eens met het ontslag van de burgemeester en zullen dan ook principieel tegenstemmen.”

De overige partijen stemden in met de regeling en deden er verder het zwijgen toe. Het besluit rond de regeling en het ontslag van de burgemeester stond de eerste raadsvergadering na de verkiezingen op de agenda, nadat de onderhandelingen vele maanden gerekt waren.

U bent hier