h

Voortaan meer mensen gebaat bij gemeentelijke regelingen?

23 februari 2006

Voortaan meer mensen gebaat bij gemeentelijke regelingen?

Deelname aan de gemeentelijke collectieve ziektekosten regeling, de regeling sociale participatie, de zorg voor zorg toeslag en het gratis aanvragen van een scootmobiel moet voor meer mensen mogelijk worden. De gemeenteraad
bespreekt a.s. donderdag een initiatief-voorstel van SP en PvdA. Raadsleden Romijn en Oosterlaak stellen in een motie voor de mogelijkheden voor mensen met een inkomen (net) boven het sociaal minimum aanzienlijk te verruimen.

Met de Culemborgse ziektekosten regeling was Culemborg ingaande 2005 één van de eerste plaatsen waar de gemeente voor cliënten van de sociale dienst een pakket met uitgebreide dekking tegen gereduceerde tarieven aanbood. "De voordelen spreken voor zich. Mensen zijn goed verzekerd. Niet meteen gedoe met "wie zal dat betalen" als je naar de dokter of de tandarts moet. De gemeente betaalt mee aan de premie. Deze regeling moet dus zeker uitgebreid worden, zodat mensen die net even wat meer inkomen hebben, hier ook gebruik van kunnen maken. In ons voorstel gaat dat naar 120% van de bijstandsnorm", aldus raadslid Oosterlaak.
Ook moeten de regelingen "Zorg voor zorgtoeslag" en "Sopa-regeling" voor meer mensen gaan gelden. Voor mensen met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm moet ook de eigen bijdrage scootmobiel vervallen, stellen de
raadsleden voor. "Als je aangewezen raakt op een scootmobiel dan moet je sinds de zomer vorig jaar 300 Euro eigen bijdrage betalen. Je hebt daar niet om gevraagd. Ook voor mensen met een inkomen net boven het minimum is dat een rib uit het lijf. Dat moet echt recht getrokken worden."

Voor veel huishoudens is het bijzonder lastig de eindjes aan elkaar te knopen. Voor velen duurt deze situatie al jaren. Zowel de PvdA als de SP dringen al geruime tijd in de raad aan op verdergaande maatregelen door de gemeente ter bestrijding van de armoede. "Als de raad deze motie aanneemt, dan is deze zaak afgerond en kan zo spoedig mogelijk ingevoerd worden, zodat meer mensen een steuntje in de rug krijgen van de gemeente", aldus SP-er Oosterlaak.

U bent hier